tisdag 15 april 2008

Den ursprungliga ackumulationen i Kina

Lyssnar på en tretimmarssändning med Kinatema från P1:s arkiv på nätet. Göran Sommardahl karaktäriserar migrantarbetarna på ett intressant, och, tror jag, korrekt, sätt:


"- Göran Sommardahl, kan man ändå sammanfatta det så tror du att det är ändå de som är Kinas underklass?

- Det är de som står för vad man kallar den ursprungliga ackumulationen, det behövs såna som arbetar för låga löner för att kapitalismen ska ta fart, det är ju ett historiskt skede som funnits i många länder, så var det också i England under industrialiseringen, så tvingades ju bönder som inte kunde försörja sig på sina jordlotter fick ta arbeten i städerna. Och så är det också i Kina."
http://www.sr.se/cgi-bin/mall/index.asp?ProgramID=3107


Ett gammalt begrepp från Marx. Det tjugofjärde kapitlet i Kapitalets första band.
http://www.marxists.org/svenska/marx/1867/23-d107.htm#h126

Vad jag intresserar mig för här är det ekonomihistoriska faktumet att i alla länder som industrialiserats och blivit rika, så har de första generationerna av industriarbetare undertryckts och fått lida usla förhållanden, deras politiska rättigheter har undertryckts och deras förmåga att driva upp sina löner och öka sin konsumtionskraft har också undertryckts. Se förstås på det klassiska exemplet England under 1700- och 1800-talen. Se också hur domstolar behandlade arbetskonflikter i USA under 1800-talet, när de konsekvent motarbetade och olagligförklarade fackföreningar och arbetares agerande*. Se också på kvinnliga industriarbetares löner i Sverige fram till så sent som 1960- 70-talen. På industriarbetare i Sydkorea fram till 1990-talet; fram till dess var arbetarna i princip rättslösa och deras arbetsrättsliga och politiska arbete bemöttes av diktaturen med våld** - Princetonstatsvetaren Atul Kohli konstaterar att den sydkoreanska staten under perioden 1960-1993 verkligen var ett instrument för klassrepression, för politik som gynnade kapitalägarna***. Även i Japan fördes under industrialiseringen en medveten politik för att undertrycka arbetarklassens konsumtionskraft; pengarna kanaliserades istället till staten och de stora företagen och bankerna, som i en dirigisme-ekonomi styrdes till investeringar som skulle göra landet rikt snabbt (och det funkade).

Dagens lågbetalda arbetare i Kina - byggnadsarbetare, industriarbetare osv - kan man säga att de får bära detta kors, att deras konsumtionskraft undertrycks för "den ursprungliga ackumulationens" skull, att samhällets herrar ska ha pengarna/profiterna till annat?

Vi kan konstatera att det de senaste åren pågått en debatt om att Kinas valuta yuanen är undervärderad. (Även om den börjat flyta mer och stiga sedan i november 2007.) Det gör Kinas exportprodukter billigare. Men minskar kinesernas köpkraft, eftersom yuanens låga värdering gör att importer blir dyrare****.

Vi kan också konstatera att arbetarorganisationer som försöker starta oberoende av kommunistpartiet förtrycks i Kina idag. Oberoende fackföreningar gillar KKP inte. Vid Tiananmendemonstrationerna 1989 behandlades (enligt Jack Gray*****) av armén arbetarna med betydligt större brutalitet än vad studenterna fick utstå; arbetarnas uppror var mer riskfyllt för KKP.

Så - håller KKP medvetet nere arbetarklassens konsumtionskraft, för att pengarna enligt planen ska användas på annat sätt? Det verkar så. Och - kan vi kalla detta ursprunglig ackumulation? Kanske.


---------------------------------------------------------------------------

*Colleen Dunleavy har skrivit intressant om det, i Steinmo, Thelen, Longstreth (eds) Structuring Politics (Cambridge U P, 1992).
**Se Chun Soonok, They Are Not Machines (Burlington, VT: Ashgate, 2003)
***Kohli, State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery (Cambridge U P, 2004)
****Peter Schiff, "China will eat our lunch", Newsweek 3 december 2007. http://www.newsweek.com/id/71991
*****Jack Gray, Rebellions and Revolutions: China from the 1800s to 2000 (Oxford U P, 2003)

Inga kommentarer: