torsdag 17 april 2008

Aktuella kapitalregleringar

Under de senaste decennierna har kapitalbranschen utvecklats sanslöst snabbt. Nya metoder för investeringar, som hedgefonder har utvecklats. Företeelser som eurodollars, oljeyen, junk bonds etcetera har satt myror i huvudet på politiker och allmänheten: hur kan man hantera denna monstruösa bransch för samhällets fromma?

Inte många vet. Åren runt år 2000 blev den så kallade Tobinskatten, en skatt på internationella kapitalöverföringar omdebatterad. Men den debatten kom och gick.

Debatten om regleringar av det internationella kapitalet fortsätter dock, om än mer i skymundan (tänk vad uppmärksammade Attac var runt år 2000). En av de i mitt tycke mer intressanta politikerna är det europeiska socialistpartiets (PES) ordförande, den danske socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen, som de senaste åren frenetiskt diskuterat hedgefonder. Förra året utkom han med boken I grådighedens tid: kapitalfonde og kasinoökonomi.

En annan typ av institutionella investerar som blivit omdebatterade de senaste åren är vad som på engelska kallas sovereign wealth funds, statliga investeringsfonder som ofta tillhör länder med stora oljeintäkter eller som på annat sätt lägger pengar på hög: Norge, Saudiarabien, Kina. Särskilt europeiska politiker har oroat sig över dessa fonders agerande: med de stigande oljepriserna har vissa länder tjänat enormt mycket pengar, och de har därmed råd att köpa upp en massa europeiska och amerikanska företag, och europeiska och amerikanska politiker blir därmed misstänksamma om att politiskt suspekta länder (Saudiarabien, Kina etc) ska köpa upp strategiskt viktiga företag i Europa och USA och använda ägandet för politiska syften.

De senaste dagarna har vi kunnat läsa i Financial Times om att politiker tar steg till konkreta regleringsreformer av hedgefonder och sovereign funds: hedgefonder i Australien, och sovereign funds i Tyskland. Det är intressant: går det att fruktbart reglera dagens internationella kapital, för att skapa en progressiv globalisering?


Nyrup:
http://www.nyrup.dk/nyrup/forside.asp?MIId=54

Europeiska Socialistpartiets rapport om hedgefonder
http://www.nyrup.dk/cgi-bin/nyrup/uploads/media/Hedgefunds_web.pdf


The Economist 17 januari, "The invasion of the sovereign-wealth funds"
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=10533866

Financial Times 10 april. Hugh Williamson, "Germans agree sovereign funds law"
http://www.ft.com/cms/s/0/ae273848-0697-11dd-802c-0000779fd2ac.html

Financial Times 14 april. Knut Kjaer, "Do not regulate sovereign funds - improve them"
http://www.ft.com/cms/s/0/326ab43c-09bc-11dd-81bf-0000779fd2ac.html

Financial Times 10 april. James Mackintosh och Peter Smith, "Australia aims regulatory fire at hedge funds"
http://www.ft.com/cms/s/0/ee4d1e54-0667-11dd-802c-0000779fd2ac.html

Wall Street Journal 28 januari, Alan Murray, "Ascent of Sovereign-Wealth Funds illustrates new world order" (notera rubriken!)
"Like any junior high school, the World Economic Forum here has a clearly defined pecking order, surrounded by a swirl of gossip. In junior high school, excess hormones fuel the maelstrom. In Davos, it's excess money. That's why private-equity firms, riding a temporary gusher of cheap credit, attracted so much notice in 2007 and why sovereign-wealth funds displaced them this year. "

Sebastian Mallaby från Council on Foreign Relations försvarar hedgefonder i Foreign Affairs
http://www.foreignaffairs.org/20080312faupdate87277/sebastian-mallaby/blame-the-banks.html

Wikipedia om sovereign wealth funds (med lista på 20 stora fonder)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sovereign_wealth_fund

Inga kommentarer: