måndag 8 april 2013

Rodriks trilemma


Av dessa tre kan man bara ha två samtidigt: nyliberal globalisering, demokrati, och nationalstaten. Med en politiskt lealös avreglerad ekonomisk globalisering begränsas nationalstatens handlingsutrymme, menar nationalekonomen Dani Rodrik. Detta kan man i teorin bemöta genom att föra över politisk makt till överstatliga organ, men kruxet är att denna lösning helt enkelt inte fungerar med demokratin bibehållen. Lösningen där man väljer bort nationalstaten är därför inte hållbar. Lösningen där man väljer bort demokratin och har kvar nationalstaterna och låter dem anpassa sig till den internationella ekonomins krav är inte heller önskvärd. Det enda hållbara alternativet idag är därför att välja föreningen av nationalstat och demokrati, och reglera globaliseringen i motsvarigheten till ett nytt Bretton Woods-system.

Rodrik, "The inescapable trilemma of the world economy", 27 juni 2007
Rodrik intervjuad i tidskriften Respons, 2012
Rodrik, The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy (Norton, 2011)
Rodrik, "National Governments, Global Citizens", 13 mars 2013
Jfr Wikipedia om "impossible trinity"

Inga kommentarer: