onsdag 17 april 2013

Facklig organiseringsgrad i Sverige sedan 1900

Vad vet vi om hur hög den fackliga organiseringsgraden varit i Sverige sedan år 1900 eller så? Och hur jämförbara är siffrorna över tid? I detta blogginlägg kollar jag på statistik från den främste forskaren i frågan, sociologen Anders Kjellberg.

Den statistik som går längst tillbaka finns i Kjellbergs avhandling Facklig organisering i tolv länder från 1983. I diagrammet nedan syns organiseringsgraden för arbetare (1900-1975), icke-agrara arbetare (1900-1940) och löntagare (1930-1981) för olika subperioder 1900-1981.


Som vi ser så är det serierna för arbetare bara som går längst tillbaka; serien för löntagare i allmänhet börjar först 1930. Vilken är då definitionen här?
"Exkl pensionärer, studerande och självständigt sysselsatta bland fackföreningsmedlemmarna; inkl arbetslösa och exkl medhjälpande familjemedlemmar samt hembiträden bland de yrkesverksamma. För arbetarklassens avgränsning se Sverige:2 och tabell 6 i avsnitt 5.2. Endast yrkesverksamma som arbetar minst 20 timmar per vecka har tagits med, varför organisationsgraden överskattats något." (s 279)
Hur kan man förlänga arbetarserien efter 1975?

I Kjellberg (1998) finns siffrorna för "manual workers" (s 99):
1975: 78 procent, 1980/1 83 procent, 1986/7 87 procent, 1990 81 procent, 1995 84 procent
Här är deltidsarbetande som arbetar mindre än 16, snarare än 20, timmar i veckan exkluderade. Men denna skillnad kan knappast förklara hela skillnaden med Kjellberg (1983) där organiseringsgraden för arbetare år 1975 angavs som 89 procent, alltså 11 procentenheter högre. Källan är ULF för 1975-1986/7 och AKU för 1990-95.

I Kjellberg (2013, s 45) anges för arbetare: år 1990 82 procent, år 1993 83 procent, år 1999 81 eller 80 procent, 2000 79 procent, osv. Brottet i serien som gör att det finns två siffror för 1999 beror på förändrade länsvikter (s 45). Definitionen är här anställda 16-64 år exklusive heltidsstuderande som arbetar vid sidan av studierna. Om alla deltidsanställda är med här torde organiseringsgraden vara underskattad här jämfört med de äldre serierna -- eller omvänt så är organiseringsgraden överskattad i de äldre serierna.

Referenser
Kjellberg, Anders. 1983. Facklig organisering i tolv länder. Lund: Arkiv.
Kjellberg, Anders. 1998. "Sweden: restoring the model?". I Anthony Ferner och Richard Hyman (red) Changing Industrial Relations in Europe. Andra upplagan. Oxford: Blackwell.
Kjellberg, Anders. 2013. "Kollektivavtalens täckningsgrad samt organisationsgraden hos arbetsgivarförbund och fackförbund" (pdf). Department of Sociology, Lund University. Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility Research Reports 2010:1. Uppdaterad 2013.

1 kommentar:

Anonym sa...

Bra graf och fin sida! Första gången jag hittade in här men glad över det då du lagt upp en hel användbart material. Utmärkt! :)