söndag 21 april 2013

Löntagarersättning och företagsvinster i USA sedan 1946

"These are the worst of times for workers, and the best of times for companies". Så parafraserade New York Times Dickens i augusti 2011, apropå ny statistik visade att företagens vinster som andel av BNP var högre än någonsin förr. Jag har tidigare diskuterat vinstandelen i USA sedan 1929 här på bloggen. Ett krux med detta mått är att ingen egenföretagare räknas som en helt egen kategori och att förändringar i den gruppens storlek och inkomster förstås förändrar bilden om man rakt av kollar på vinster/totala inkomster eller löner/totala inkomster. Ett sätt att slippa den komplikationen är att bara kolla på en ratio mellan anställdas kompensation och vinsterna. Denna ratio syns för perioden efter andra världskriget i diagrammet nedan, som den orangea heldragna linjen. Prickad lila linje är lönerna (dvs inte hela kompensationen) relaterat till vinsterna. Inritat är också en kvadratisk trend för kompensation-vinst-ration.


Bilden ser rätt tydlig ut -- ration står rätt stilla under 50-talet, ökar 1968-1980 ungefär, och minskar därefter, om än med två lokala toppar 2000 och 2006. Den kvadratiska trenden -- som modellerar att variabeln först ökar och sen minskar -- lyckas förklara 42 procent av den totala variationen.

---
statistik från Bureau of Economic Analysis National Income and Product Accounts (NIPA).

--
Uppdatering 30 juli 2013
Rebecca Wilder har två nya blogginlägg om vinstandel och liknande i USA: "Best to own a business rather than to work for one", 22 juli, och  "The trend in US corporate profits is what you think it is", 24 juli.

Uppdatering 7 september 2013
Jared Bernstein, "The Audacity of the Fight for Higher Wages", Economix 30 augusti
Dylan Matthews, "Between 2000 and 2012, American wages grew... not at all", Wonkblog 21 augusti -- medianlönen ökade inte mellan 2000 och 2012. Bygger på EPI-rapporten "A Decade of Flat Wages" av Lawrence Mishel och Heidi Schierholz.

Uppdatering 30 oktober 2014
Brad DeLong: lägsta kvintilen i USA har sett real inkomstväxt med 1.3 procent om året sedan 1979 medan real BNP/capita växt med 1.6 procent per år. (Tre kvintilerna i mitten 1.1 proc om året, översta kvintilen 64 proc högre 2010 än 1979, att jämföra med 40 proc för lägsta kvintilen.) Ett litet, obetydligt gap? Nja. 0.9 procent av medianhushållets 1.3 kommer från sjukvårdsförmåner som CBO räknar som reala inkomster -- men detta är förstås inget som hushållen kan köpa saker för.
Brad DeLong, "Material well-being in America since 1979"

Inga kommentarer: