måndag 12 mars 2012

Har anställningsskyddet avreglerats uniformt i alla rika länder?


Har anställningsskyddet försvagats lika mycket i alla rika länder under den nyliberala eran? OECD har ett index för "Employment Protection Legislation" (EPL) för åren 1985-2008. Detta index tar ett värde från 0 (extremt avreglerat) till 6 (extremt starkt anställningsskydd), och stapeldiagrammet ovan visar förändringen i 22 rika länders EPL-värden från 1985 till 2008. Tre länder har värden om 0,0, alltså ingen förändring alls, och syns därför inte med staplar: Kanada, Schweiz och USA. Ett negativt värde betyder att anställningsskyddet - enligt OECD:s beräkningar - försvagats under perioden, ett positivt värde att det stärkts mellan 1985 och 2008. Av de 22 länderna är det alltså tre som inte visar någon förändring alls. Fem visar en förstärkning och fjorton länder visar en försvagning. Sverige är tillsammans med Italien det land som sett störst förändring.

Källa: OECD.

Se även: "Har välfärdsstaten krympt?", 1 juli 2011.

Inga kommentarer: