onsdag 24 februari 2010

Sveriges krispolitik starkt expansiv, enligt Borg

I senaste numret av Ekonomisk Debatt, nr 1 2010, finns rapport från Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, denna gång på temat Budgetpropositionen för 2010 (pdf). Anders Borg argumenterar här för att Sveriges regering, i motsats till vad jag antydde häromdagen, för en starkt expansiv politik gentemot krisen. Han backar upp detta med OECD-siffror på automatiska stabilisatorers betydelse kontra de finanspolitiska åtgärdspaketens betydelse.bilden hämtad från Ekonomisk Debatt 1/2010, s 70

---
"There is an inverse correlation between the size of discretionary fiscal packages announced/implemented among OECD countries and the strength of so-called automatic stabilisers. Overall, the size of the latter is typically three times that of the former."
OECD Economic Outlook interim report kapitel 3 "The Effectiveness and Scope of Fiscal Stimulus", 2009

Inga kommentarer: