måndag 15 februari 2010

Exportsektorn som löneledande

Jag visste inte att idén om att den exporterande sektorn som löneledande t o m var lagstadgad. Men den reglerar bl a Medlingsinstitutets verksamhet. Ur MI:s årsrapport om år 2004, publicerad februari 2005:

"En av grundtankarna med en reformerad lönebildning är att den konkurrensutsatta
sektorn – i första hand exportindustrin – ska ha en lönenormerande roll. Vid tiden för ändringarna i MBL fanns också en bred samsyn bland arbetsmarknadens parter om att det är bra om förhandlingar inom internationellt konkurrensutsatta avtalsområden avslutas först om det förs i tiden parallella förhandlingar. I propositionen 1999/2000:32 ”Lönebildning för full sysselsättning” uttalade regeringen att möjligheterna till
en väl fungerande lönebildning över hela arbetsmarknaden är störst om exportberoende verksamheter tecknar nya avtal före andra avtalsområden."

---
Uppdatering september 2011
Hans Karlsson, avtalssekreterare på LO när Medlingsinstitutet skapades, lämnar nu uppdraget som medlare, i protest över industrins dominans i avtalssystemet som det är idag.
"För att kunna skriva denna kolumn har jag funnit för gott att avsäga mig uppdraget som medlare vid Medlingsinstitutet. Därmed slipper jag bli utsparkad.

Skälet är att jag inte vill ställa upp på att IF Metall och övriga industriparter ska kunna diktera villkoren för hela arbetsmarknaden i de kommande avtalsförhandlingarna."
Hans Karlsson, "Nu lämnar jag uppdraget i Medlingsinstitutet", Östran 9 september 2011

Inga kommentarer: