fredag 5 november 2010

Transportarbetaren om avtalsrörelsen 2010

"LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin fick utstå hård kritik när hon besökte Transports lönepolitiska konferens. /.../
Lundby-Wedin, LO:s ordförande sedan tio år, fick berätta om sin syn på bland annat IF Metalls krisavtal samt Socialdemokraternas dåliga valresultat. När åhörarna sedan ställde frågor uttryckte flera av dem besvikelse över det samordningsarbete inom LO som skedde innan avtalsrörelsen tog sin början.
Då enades alla medlemsförbund om att kräva 2,6 procent i löneökning det första året. Men i avtalsrörelsens början skedde något som aldrig hänt förr - tjänstemannaförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer tecknade avtal först. Vanligtvis brukar det vara den exportberoende industrin som sätter standarden. IF Metall tecknade efter det ett kollektivavtal där löneökningen hamnade på blott 0,9 procent. Detta har gjort det svårt för de förbund som kommit efter att få ut mer.
- Vi la ner enormt mycket resurser på samordningen och alla stod bakom en uppgörelse där vi tog ekonomiskt ansvar. Men sedan kom IF Metalls avtalsråd och sänkte allt. Nu möts vi i varje förhandling av det så kallade märket på 0,9 procent. Detta i ett läge då Sverige har stark tillväxt. Varför ska bara vårt folk hålla tillbaka? sa Transports ordförande Lars Lindgren."
Pär Karlsson, "LO-basen fick det hett om öronen", Transportarbetaren nr 11 2010

- på annat ställe i tidningen uppges årets snittliga löneökningar (nominella) för arbetare i Sverige ligga på 0,9 procent och inflationen januari - september på 1,4 procent.

Och i samma tidning:
"IF Metalls agerande fick hård kritik i övriga LO och debatten kom att handla om ifall metallarna nu satt ett 'märke' - ett tak - för övriga förbund eller inte.
Oavsett vilket kan Lars Lindgren konstatera att i vart fall arbetsgivarna, och även det statliga Medlingsinstitutet, betraktar de 0,9 procenten som en norm för hela arbetsmarknaden.
- När vi träffar arbetsgivarna möts vi av en total ovilja att förhandla. Vi sätter ut datum, men när arbetsgivarna väl kommer är de inte förberedda och säger i princip nej till allt vi lägger fram.
- Det är inte seriöst. Jag uppfattar det som en strategi, fastlagd av Svenskt Näringsliv, som går ut på att medlarna ska kallas in så fort som möjligt. /.../
Transportbasen anser att Medlingsinstitutet misstolkar sitt uppdrag. Han är övertygad om att Svenskt Näringsliv utformat en strategi som bygger på stenhård toppstyrning. Först skrotade man ensidigt alla centrala löneförhandlingar med LO, nu försöker man minska förbundens inflytande."
Jan Lindkvist, "'Arbetsgivarna behöver en käftsmäll vart femte år'", Transportarbetaren nr 11 2010

1 kommentar:

Jan WIklund sa...

Varför det ska kallas för "ansvar" att hålla nere den inhemska efterfrågan och se till att mer pengar hamnar i spekulationsekonomin är mer än jag begriper.