fredag 5 november 2010

Martin Wolf om globala imbalanser-politik

FT 13 oktober s 11: Martin Wolf, "Why America is going to win the global currency battle" - intressant samhällsingenjörsperspektiv på valutakurserna; utifrån IMF-mötet som dominerades av USD- och yuan-diskusioner talar MW om ett slags allmänintresse om hur valutakurserna bör röra sig

Martin Wolf, "Current account targets are a way back to the future", FT 3 nov s 11
Geithner föreslog på G20-mötet att 4 % av BNP skulle vara definition av för stort över/underskott i ett lands current account, och att pakt behövdes för att både surplus- och deficit-länder ska anpassa sig. Geithers förslag utan sanktioner inbyggda. Tysklands finansminister Brüderle avfärdade förslaget som "planekonomi".

---
IMF Balance of Payments Textbook (1996)

Inga kommentarer: