måndag 29 november 2010

IF Metall och Randstads modell

"Den svenska modellens förhandlingskultur av breda samarbeten för att minska konflikter måste leva vidare.

Den traditionen har varit vägledande när IF Metall Göteborg och Randstad funnit en väg att kombinera önskemålen och träffat den första lokala tillämpningen av kollektivavtalet i Göteborg som reglerar dessa förhållanden. Genom denna samverkan sätter parterna en ”best practice” där den fackliga organisationen och bemanningsföretaget Randstad delar en gemensam värdegrund.
/.../
IF Metall Göteborg och Randstad AB har tillsammans kommit överens i ett unikt lokalt samverkansavtal med utgångspunkt från gällande riksavtal inom bemanningsbranschen.

Några exempel på förstärkningar:
  • De anställdas självklara rätt till anställningstrygghet och en juste behandling på jobbet. Förbättrade anställningsvillkor och löpande dialog mellan parterna. Hänsyn tas till den enskildes önskemål och privata angelägenheter vid utbokning till kund.
  • Partsamverkan inom Randstad. I avtalet regleras introduktion för nyanställda och informationsmöten för anställda där både fack och arbetsgivare deltar.
  • Arbetsgivarens behov av flexibilitet och ökade möjligheter att snabbt möta förändringar i efterfrågan och konjunktur. Ska ske genom löpande kartläggning av kompetens för att säkra trygga anställningar och längre uppdrag för Randstad på inhyrande företag.
  • Bemanningsföretagets behov av att kunna planera verksamheten och nå en långsiktig lönsamhet.
  • Samhällets behov av att få fler i arbete och särskilt stödja utsatta gruppers inträde på arbetsmarknaden.
Det är en väg som innebär att vi visar att flexibilitet för ett företag inte behöver innebära ett hot mot individens trygghet."
Lennart Alverå (IF Metall Göteborg) och Johan Söderström (Randstad), "Vi har framtidens anställningsavtal", Göteborgs-Posten 11 oktober

Inga kommentarer: