måndag 15 november 2010

Den aggressiva tautologin: högersosseexempel 1

Thomas Östros har ett riktigt dåligt stycke i sin artikel på DN Debatt 12 november:
"Det ska löna sig att arbeta.
Arbete och utbildning måste gå före passivt beroende av ersättningar och bidrag. I dag återfinns allt fler i arbetsmarknadsprogram med begränsat innehåll. Erfarenheten är tydlig: passivt beroende av ersättningar är förödande. Men drivkrafterna för arbete måste också vara tydliga. Försäkringssystemen får aldrig bidra till passivitet och långvarig arbetslöshet. Alla som kan göra en arbetsinsats ska ges möjlighet till det. Fokus ska vara på matchning och kompetens.
Ehhhh är anledningen till att "allt fler [återfinns] i arbetsmarknadsprogram med begränsat innehåll" att skillnaderna i inkomstnivå beroende på om man har jobb eller är arbetslös är för små??? Det är ett så klockrent exempel på en aggressiv tautologi: man säger något självklart, att det ska löna sig att arbeta, och förtiger fullständigt hur det ligger till i verkligheten (det lönar sig redan att arbete), och med kombinationen av den tautologiska populismen och bortseendet från fakta, så kommer man "logiskt" fram till en politisk slutsats som egentligen är kontroversiell och konfliktfylld. Till råga på allt är det en aggressiv tautologi som tjänar till att stärka den borgerliga "hegemonin" (eller vad man vill kalla det, problemformuleringsprivilegiet, osv) på det ekonomisk-politiska och sysselsättningspolitiska området, istället för att - som en socialdemokratisk ekonomisk-politisk talesman borde göra - ifrågasätta just det borgerliga tänkandet.

I SAP:s valanalys efter valförlusten 2006 (pdf här) ritas de följande två äggen upp, som på ett tydligt sätt visar skillnaden mellan SAP:s ideala valallians - det vänstra ägget - och moderaternas valallians år 2006 - det högra ägget.

Thomas Östros lutar med sin sifferlösa retorik mot det högra ägget. Jag håller absolut med om att "det ska löna sig att arbeta" och är inte på något sätt för 100 procent ersättningsnivå i a-kassan eller socialförsäkringarna, men att föra diskussionen som om det inte redan lönade sig att arbetade, som om vi hade 100 procent ersättningsnivå, som om politiken mot folk som är arbetslösa eller sjuka är alldeles för generös och måste stramas åt - det lutar åt det högra ägget.

---
också kommentar: Sara Gunnerud, "Visionslöst från Östros om den ekonomiska politiken", Rebellabloggen 12 november.
Petter Larsson, "Söker Östros jobb hos Borg?", Aftonbladet 16 november
Lena Sommestad, "När blev 1990-talets politiska paroller tidlösa värderingar?", 12 november
Jonas Olofsson, "Förnyelse eller tvångströja?", LO-tidningen 26 november

---
"Finns det arbetslöshetsfällor i Sverige? /.../
Arbetslöshetsfällor finns i Sverige. Ca 4 procent av de arbetslösa, 13 000 personer, skulle vid en återgång i arbete inte få en bättre ekonomisk standard. /.../
den genomsnittliga ersättningsgraden [bland de som var arbetslösa 1997] är 85 procent"
För alla som vid analystillfället var sysselsatta var ersättningsgraden ifall de skulle bli arbetslösa 78 procent
Ds 1997:73 Lönar sig arbete?

"Rapporten visar således att alla hushåll tjänar på att ta ett heltidsarbete i stället för att erhålla ekonomiskt bistånd. Det framgick dock att de kortsiktiga incitamenten att gå från ekonomiskt bistånd till arbete för hushåll med barn inte är lika goda."
s 301ff i SOU 2007:2 Från socialbidrag till arbete

1 kommentar:

Kerstin sa...

Konstarade just, apropå Östros plattfall för Allianzens devis, den om att det ska löna sig att arbeta, att den har jag hört, från borgerligt håll, så länge jag har levt, alltså sedan 50-talet. Innebörden var att man inte skulle betala så mycket i skatt.
Bättre ex än så kan ingen socialdemokrat dra för att påvisa att man numer är ett klockrent borgerligt parti.

Många högersossar sliter som djur just nu för att hjälpa SD att växa till ordentligt och ännu mer till nästa val.