måndag 14 juni 2010

Strejkvåg i Kina

strejkande bilarbetare från Hondas fabrik i Zhongshan, förra veckan. Bild från NYT 11 juni

De senaste veckorna har flera stora strejker ägt rum i Kinas bilindustri. (Beverly Silvers förutsägelser besannas, någon?)

New York Times hade förra veckan flera mycket intressanta artiklar om detta.
David Barboza, "After Suicides, Scrutiny of China's Grim Factories", 6 juni
David Barboza & Hiroko Tabuchi, "Power Grows for Striking Chinese Workers", 8 juni
Keith Bradsher, "An Independent Labor Movement Stirs in China", 10 juni
David Barboza, "In China, Unlikely Labor Leader Just Wanted a Middle Class Life", 13 juni

NYT har också en intressant mini-enkät med akademiker och författare på temat "What Do China's Workers Want?"

också:
"There’s trouble in the assembly plant of the world. Chinese workers in several plants are bypassing state-controlled trade unions and confronting management. Consumers across the globe face a cost hike at a key stage in the thousands of supply chains that bring them electronics, clothes and toys.
And about time too. /.../
Chinese workers are not racing to the bottom. They are beginning to rise towards the top."
Financial Times ledare 11 juni, "Why China's pay unrest is healthy"

--
EDIT, 14 augusti
Economist har 31 juli en tresidors briefing om de kinesiska migrantarbetarnas ökade militans och höjda löner, och vilka konsekvenser detta kan få för den kinesiska industrin. "The next China". Artikeln har bl a en graf med siffror bl a från John Knight som hävdar att medan migrantarbetarnas löner i snitt ökade med 6,4 procent år 2007 och 3,2 procent år 2008, så ökade de med hela 17,3 procent år 2009.
ett paper på temat: John Knight, Deng Quheng och Li Shi, "The Puzzle of Migrant Labour Shortage and Rural Labour Surplus in China" (pdf), University of Oxford Department of Economics Discussion Paper Series nr 494, 2010

--
Jfr tidigare inlägg: 23 april "Economist om Apples underleverantörer i Kina", 10 dec 09 "Kränkningar av fackliga rättigheter 2009", 24 nov 09 "Bra globaliseringsgrejer", 9 juli 09 "Ett försök till Freeman-Robinson-syntes", 4 feb 09 "Wolf om världsekonomins konsumtions- och sparandeimbalans", 26 juli 08 "Kinas inhemska efterfrågan", 22 april 08 "Rumänsk bilarbetarstrejk".

Inga kommentarer: