onsdag 30 juni 2010

Lagändring: skyddsombuden får numera agera också för inhyrd personal

"Regeringen har i dag, torsdag, lämnat en remiss till lagrådet med förslag som ska öka skyddsombudens möjligheter att agera för utomstående arbetskraft. Det gäller entreprenörer, transportarbetare och inhyrd arbetskraft, förklarar Håkan Lundquist, kansliråd på Arbetsmarknadsdepartementets rättssekretariat.

- Skyddsombudet får nu möjlighet att agera även för dem.

De ska enligt arbetsmiljölagens kapitel 6, paragraf 6a, kunna kräva de åtgärder som behövs för att förbättra arbetsmiljön. Om de inte får gehör för sina krav har de möjlighet att begära förelägganden och beslut från Arbetsmiljöverket.

- Den möjligheten är ny. Idag kan skyddsombudet bara agera för anställda hos den arbetsgivare som råder över arbetsplatsen, säger Håkan Lundquist."

Elisabet Örnerborg, "Skyddsombud får rätt att stoppa arbetet för inhyrda", Arbetarskydd 6 februari

--
Arbetsmiljöverkets sida om skyddsombud.
Arbetsmiljölagen kapitel 6.
IF Metall om lagändringen.

Inga kommentarer: