onsdag 30 juni 2010

AD:s sammansättning

"Regeringen har utsett 21 ordinarie ledamöter och 63 ersättare som ska döma i Arbetsdomstolen. Personerna får förordnande tre år framåt.

Idag, torsdag, utsåg regeringen 21 ordinarie ledamöter och 63 ersättare i Arbetsdomstolen. Förordnandet gäller från och med den 1 juli och tre år framåt. Många personer har fått förnyat förtroende att sitta med och döma i specialdomstolen. Exempelvis sitter alla de fyra vice ordförandena kvar.

Alla de tre ordinarie ämbetsmannaledamöterna sitter kvar i ytterligare tre år. Det är personer med särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden.

De fyra ordförandena berörs inte av dagens beslut."
Mattias Davidsson, "De dömer i AD kommande tre år", Lag & Avtal 3 juni


---

Dagens Arbete, "Domaren som sätter skräck i facket", 26 februari

---
2009 fick AD in 292 stämningsansökningar och 140 tingsrättsdomar hänvisades dit (år 2008: 277 st resp 126 st).
"Tvister om anställningsskyddslagen stod 2009 för 44 procent, kollektivavtalstolkning för 15 procent, medbestämmande för 13 procent, lönetvister för 11 procent, diskriminering för 3 procent och övriga tvister för 14 procent. Andelarna har i stort sett varit desamma de senaste tre åren.
Domstolen avgjorde totalt 450 mål förra året, en ökning från 2008 då 411 mål avgjordes.
Den genomsnittliga genomströmningstiden, alltså hur lång tid det går mellan att målet kommer in till domstolen och det blir avgjort, har varit åtta månader de tre år som statistiken omfattar."
Ann Norrby, "Fler tvister till AD", Lag & Avtal 25 februari 2010

Inga kommentarer: