måndag 19 april 2010

Hur går det med bemanningsfrågan i avtalsrörelsen?

Bemanningsfrågan är en av de stora frågorna i årets avtalsrörelse för LO-förbunden. T ex så rankade Handels medlemmar i en enkät om avtalsrörelsens viktigaste frågor bemanningsfrågan som den enskilt viktigaste frågan (alltså viktigare än t ex lönehöjningar). (Jfr också LO:s avtalssekreterare Per Bardhs debattartikel i Aftonbladet 25 mars; Dagens Arbete temasida "Debatten om LAS".)

Vad har då förhandlats fram i de nya avtalen?

Fokus i diskussionen har varit på olika lösningar på olika avtalsområden. Fyra av dem som jag känner till är IF Metalls, GS-fackets, Handels och Livs. (not: senare uppdaterat med Byggnads och Pappers.)

(Jfr LAS §25 om företrädesrätt till återanställning.)


IF Metall
"en svåra bemanningsfrågan har parterna löst på ett sätt som ökar företagens flexibilitet, sms:ar Teknikföretagen.

Lösningen heter kollektivavtalad förstärkt företrädesrätt, säger Veli-Pekka Säikkälä på telefonen efter den träffade uppgörelsen.
– Den är ett komplement till den lagstadgade företrädesrätten, den rör vi inte, säger han.
Den lagstadgade företrädesrätten, som gäller i nio månader, hindrar inte att bemanningsföretag anlitas.
– Den kollektivavtalade förstärkta företrädesrätten gäller i sex månader. Under den tiden kan företagen maximalt anlita bemanningsföretag i 30 dagar annars är det återanställning som gäller.
Efter de sex månaderna är det bara den lagstadgade företrädesrätten som gäller och företagen kan då alltså anlita bemanningsföretag.
Är det här en lösning som nu resten av industrifacken också kommer att använda?
– Nej, det är en lösning för IF Metall. Det är svårt att hitta en och samma lösning för alla områden, säger Veli-Pekka Säikkälä."
Elisabet Örnerborg, "Avtal klart: IF Metall och Teknikföretagen fixade bemanningsfrågan", Lag & Avtal 26 mars

"– Huvudregeln i de nya kollektivavtalen med förstärkt företrädesrätt betyder
att arbetsgivaren under en period av sex månader ska återanställa i stället
för att hyra in. Bryter arbetsgivaren mot denna regel gäller skadeståndsskyldighet, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Missbruk av människor
Detta är ett komplement till de nio månaders återanställningsrätt som lagen
om anställningsskydd, LAS, beskriver. Problemet har varit att denna rätt inte
ger tillräckligt skydd sedan lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning
av arbetskraft kom på 1990-talet.

– Detta har arbetsgivarna använt sig av för att plocka dem de vill ha. Det är
dessutom helt lagligt även om vi tycker att det är ett missbruk av människor,
säger Veli-Pekka Säikkälä.

I det nya kollektivavtalet kan bemanningsföretag tas in vid speciella
behov. Det ska enbart handla om att säkerställa produktionen under en
kort tid och då det inte är möjligt att återanställa.

– Sammanlagt får arbetsgivaren hyra in personal under 30 dagar av
dessa sex månader, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Välja och vraka
Vid återanställning gäller den avtalsturlista som parterna lokalt kommit
överens om. Finns det ingen avtalsturlista kan arbetsgivaren på egen hand
välja ut 33 procent av dem som ska återanställas."
IF Metall, "Avtal med starkare företrädesrätt", 11 april


Handels
"Därtill fick Handels en alldeles egen lösning på bemanningsfrågan. Handels ombudsman Mikael Segel förklarar överenskommelsen:

* De fem första veckorna i direkt anslutning till de sista arbetsbristuppsägningarna har arbetsgivaren rätt att fritt hyra in från bemanningsföretag utan att beakta företrädesrätten.

* Ser arbetsgivaren att det behövs längre tid med inhyrning än dessa fem veckor ska arbetsgivaren så snart som möjligt förhandla med fackklubben. I den förhandlingen diskuteras arbetsgivarens skäl för att hyra in och om inte arbetskraftsbehovet kan tillgodoses med arbetstagare med företrädesrätt. Kommer parterna inte överens kan arbetsgivaren begära prövning hos en särskilt inrättad nämnd.

* Nämnden ska avgöra om det är rimligt att arbetsgivaren får fortsätta hyra in eller om företrädesrätten ska gälla inom tre veckor. Arbetsgivaren kan fortsätta hyra in folk under tiden.

* Kommer nämnden fram till att företrädesrätten ska gälla ska arbetsgivaren avbryta inhyrningen inom sju dagar. Finns fortsatt behov av arbetskraft ska arbetsgivaren återanställa enligt turordning eller köpa sig fri. Det kostar ett och ett halvt prisbasbelopp, för närvarande cirka 60 000 kronor, per förbigången person som också är den som får ta emot beloppet.

Här skiljer sig Handels lösning från GS och Livs, som i det fallet kräver skadestånd till facket, menar Mikael Segel.

- Vi har drivit den här frågan utifrån den enskilda medlemmens situation, därför är vi nöjda med att ha hittat en individuell lösning som passar vår bransch.

Handels lösning skiljer sig också från IF Metalls. Butiksägaren kan fritt hyra in i fem veckor, men butiksägaren kan bara göra det under de fem första veckorna av de nio månaderna som återanställningsrätten gäller. Verkstadsföretaget kan hyra in i 30 dagar under en sexmånadersperiod, vilket kan översättas till några dagar i veckan under hela perioden.

Svensk Handel och Handels har också redan reglerat hur den nyinrättade nämnden ska se ut; en representant från vardera parten och en opartisk ordförande, som ska komma från någon av de högre domstolsinstanserna. Parterna är överens om att dela på kostnaderna för ordförandens arbete."

Elisabet Örnerborg, "Handels egen lösning på bemanningsfrågan", Lag & Avtal 8 april

"Lagena först ut att pröva nya avtalet om inhyrning
Lagena blir först ut att pröva det nya avtalets regler om bemanningsföretag.
– Får vi inte rätt här så är avtalet inte värt något, säger Handels klubbordförande på Lagena, Patrik Olofsson.

Fackklubben på vin- och spritlagret Lagena i Jordbro söder om Stockholm var snabb att begära förhandling enligt de nya reglerna om inhyrning i avtalet mellan Handels och Svensk Handel. Avtalet träffades den 7 april och gäller formellt redan från 1 april.

Reglerna gäller om en arbetsgivare vill anlita bemanningsföretag samtidigt som det finns uppsagd personal med rätt till återanställning enligt lagen om anställningsskydd. Det gör det på Lagena som förra året sade upp 25 anställda. Samtidigt använder företaget enligt facket dagligen i snitt 29 inhyrda.
– Det är ett klockrent utbyte av personal. Vi har lovat våra uppsagda medlemmar att testa alla möjligheter, så nu gör vi det, säger Patrik Olofsson."

Staffan Julius Olsson, "Lagena först ut med att pröva nya avtalet om inhyrning", Handelsnytt 14 april
jfr Mats Pejer, "Lagenafacket prövar bemanningsreglerna", LO-tidningen 14 april


GS-facket
"– Det är en framgång att vi nu har hittat en lösning som är mer anpassad till våra branscher när det gäller återanställningsrätten. Det vikiga är att avtalet förhindrar missbruk och godtycklig behandling av våra medlemmar. Det satt långt inne men nu är det äntligen i hamn, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

– Vi har löst en viktig trygghetsfråga och levererat centrala löneökningar. Vi har lyckats med vårt uppdrag, avslutar Per-Olof Sjöö.

Sammanfattning (kortversion) av GS lösning i bemanningsfrågan:

  • Fokus på återanställning
  • Förhandlingsmodell i flera olika steg när bemanning varar längre än fem veckor
  • De lokala parterna ges stort ansvar
  • Prövning av återanställningsrätt kan ske i skiljenämnd

Avtalet berör 35 000 medlemmar inom Trä-, Stoppmöbel- och Sågverksavtalen."

GS-facket, "GS förstärker återanställningsrätten", 31 mars


Livs
Avtalet finns som pdf här. Bilaga B - sidorna 9 till 11 - reglerar bemanning.

Livs tidigt i avtalsrörelsen, 8 mars: "LAS-frågan måste lösas!"

Jfr Sara Borg, "Marabou-fallet uppe i Arbetsdomstolen", Flamman 15 april


Byggnads

"När det gäller bemanningsfrågan har nattens avtal följt den lösning Byggnads förhandlade fram i Byggavtalet. Det är en variant av GS lösning med förhandlingar i flera steg som ger en tröghet i systemet när företag vill hyra in personal i stället för att återanställa uppsagda med företrädesrätt.

Ja från avtalsrådet

Förhandlingarna blev klara tidigt i morse och under förmiddagen har uppgörelserna diskuterats i Byggnads avtalsråd.

– Det var lite diskussioner, främst om bemanningsfrågan, men avtalsrådet godkände uppgörelserna, säger Torbjörn Hagelin."
Johanna Wreder, "Arbetsplatsförkortning hårdaste nöten", LO-Tidningen 22 april

Pappers
"Parterna har också enats om att skjuta på betalningen av avtalspensionerna och hittat en egen lösning på bemanningsfrågan även om den liknar den som GS och Byggnads träffat med sina motparter.

- Det är en kompromiss, men med lite mer hängslen och svångrem, säger Matts Jutterström."
Elisabet Örnerborg, "Pappers bröt igenom industrinormen", Lag och Avtal 27 april

Inga kommentarer: