torsdag 25 december 2008

John Kay om etablerandet av ett Milton Friedman-institut på U Chicago

Den nationalekonomiska institutionen på University of Chicago är känd som ett marknadsliberalt fäste. Den marknadsliberala tendensen - "Chicagoskolan"* - har hållt i i generationen, och företrätts av världsledande ekonomer som Frank Knight, Milton Friedman och Gary Becker.

Den kontroversielle Milton Friedman (1912-2006) är Chicagoskolans mest kände företrädare, och universitetet har startat ett Milton Friedman-institut till heder för Friedman, som avled för två år sedan. Beslutet har väckt en politisk kontrovers, också bland forskare på U Chicago, och i augusti skrev mer än 100 forskare vid universitetet under ett upprop mot planerna. De skrev bland annat att "many colleagues are distressed by the notoriety of the Chicago School of Economics, especially throughout most of the global south, where they have often to defend the University’s reputation in the face of its negative image".

John Kay har på ett bra sätt kommenterat denna kontrovers i Financial Times.

John Kay, "Friedman and the limits of academic pluralism", Financial Times 11 november

---

Notera att Wikipedias sida om Chicagoskolan gör ett större fel, då den hävdar att Friedrich von Hayek ingick i Chicagoskolan och föreläste på den nationalekonomiska institutionen. Enligt den Hayeklitteratur som jag läst som berör hans tid på U Chicago - han arbetade där 1950-1962 - så gick det till så här när han flyttade till USA 1950. Hayek hade gått igenom en smärtsam skilsmässa och ville flytta från London, och en miljardär som drev en högerinriktad tankesmedja erbjöd sig att betala Hayeks lön om han kunde få en obetald anställning på ett amerikanskt universitet. De vände sig till Harvard, som sa nej med motiveringen att det vore ovetenskapligt att "anställa" en professor som i själva verket skulle få betalt av en politisk tankesmedja. Därefter vände de sig till Yale och Princeton, som också tackade nej. Därefter vände de sig till U Chicago, där den nationalekonomiska institutionen sa nej med samma motivering - det är ovetenskapligt och ovärdigt ett universitet att ge en tankesmedja-ideolog vetenskaplig kredibilitet genom att ge honom en titel medan han är betald av en tankesmedja. Det ska noteras att Chicagoskolans metodologi och perspektiv på ekonomin i mångt och mycket skiljer sig från Hayeks österriska synsätt, även om de båda är nyliberala. U Chicagos filosofiska fakultet hade dock färre skrupler än den nationalekoonomiska institutionen, och därför fick han en obetald anställning och titel där, samtidigt som han var försörjd av en ideologisk tankesmedja. Wikipedias sida om Hayek säger också detta - "Hayek's position was unpaid and he was not invited to join the Economics faculty."

Inga kommentarer: