måndag 11 mars 2013

Företagens ekonomi 1953-2010


I industrin minskar arbetskraftskostnaders andel av omsättningen trendmässigt. I tjänstesektorn ökar den däremot 1980-2010.


I industrin minskar lönsamheten trendmässigt från 50-talets början fram till den dåliga perioden 1977 till 1982. Därefter ökar lönsamheten igen. För tjänstesektorn börjar inte statistiken förrän 1980 och trenden ser ökande ut för perioden, eller åtminstone sedan 1996.

Källa: SCB, Ekonomiska nyckeltal för industri- respektive tjänsteföretag (xls)

Inga kommentarer: