torsdag 12 april 2012

Bloggen fyra år!


Idag fyller bloggen Bengtssonz/Hot Tuna/Tusen bitar fyra år!

Det började, roligt nog, med ett klipp-inlägg om Anders Nilsson och Örjan Nyströms bok Den sociala demokratins andra århundrade, som jag läste just i april 2008. Och inte visste jag då hur starka influenserna från dem skulle bli på mig, eller att jag faktiskt kom att jobba några månader med Örjan (hösten 2009). Sedan fortsatte det med inlägg med bra rubriker som "Tysk löneutveckling", "Den ursprungliga ackumulationen i Kina", och "Rumänsk bilarbetarstrejk". Och även om jag nu rodnar för en del av de tidiga inläggen - naiva och dåligt pålästa - är kontinuiteten i teman ändå tydlig, och jag är nöjd att jag har skrivit de där inläggen, också de dåliga/pinsamma: jag har lärt mig nånting av det. Som den impressionistiske målaren Elstir säger till den unge Marcel när Marcel fått veta att Elstir i sin ungdom var "Biche", en målare som umgicks i mindre smickrande sällskap:
"Det finns ingen man så vis, att han inte under någon period av sin ungdom fällt yttranden eller till och med fört ett liv som det är honom pinsamt att minnas och som han helst skulle vilja utplåna. Men han bör inte enbart ångra allt detta, ty ingen kan med säkerhet bli vis, i den mån detta överhuvudtaget är möjligt, utan att ha genomgått alla de löjliga eller avskyvärda inkarnationer som måste föregå denna sista inkarnation. Jag vet att det finns ungdomar, barn och barnbarn till förnäma personer, som alltifrån skolåldern fått lära in andlig nobless och moralisk elegans. De har kanske ingenting i sitt liv som de måste önska ogjort, de skulle kunna publicera och underteckna allt vad de sagt, men de är fattiga invärtes, kraftlösa efterkommande till doktrinära förfäder, och deras vishet är negativ och steril. Man kan inte få visheten till skänks; man måste själv upptäcka den efter en resa som ingen annan kan göra i ens ställe och som ingen kan bespara en - ty visheten är en syn på tingen." (I skuggan av unga flickor i blom, pocketutg. s 486)

Förutom att kvaliteten blivit bättre har bloggen förstås också förändrats på andra sätt.

Källor: vilka tidningar, vilka bloggar
Den har hela tiden primärt varit en klippsamling, och över tid har klippens källor förskjutits från Die Zeit och lite Spiegel via mycket Economist till dagens läge när tidningskällan, om källan är en tidning, tenderar att vara FT (även om FT citerades flitigt från första början). I början av av bloggandet läste jag Dani Rodriks och Brad DeLongs bloggar flitigt; med Rodriks blogg i snigeltempo och DeLongs tvärtom alltför uppskruvad har jag numera Ryan Avent och Mark Thoma som främsta bloggreferenser, med FT Alphaville som uppstickare.

Klippsamling eller ej
När jag nu i fyraårs-nostalgi kollat på gamla inlägg, från 2008-09, så slås jag av att bloggen ändå var en mer renodlad klippsamling då. Jag utgår visserligen oftast från någon annans text nu med, men bidrar ändå själv med mer innehåll nu. Det känns som en väldigt positiv utveckling och ett tecken på att jag kan mer nu och är mer villig att uttala mig själv om saker nu.

Angående detta så kan jag också säga att i och med att jag använder blogg-sidan som en (sökbar) klippbok för att hålla reda på gamla referenser, så raderar jag ofta gamla inlägg om jag skrivit något nytt på ämnet som inkorporerar den gamla referensen. Den här bloggen är nog lite "o-bloggig" på det sättet.

Inlägg-upplägg: käll-format
Också själva formatet för inläggen har förändrats: från början var i princip alla inlägg referat av och kommentar till tidningsartiklar, och några gånger böcker, men det senaste året eller så har inlägg baserade på a) statistik (strejknivåer, a-kassans ersättningsgrad, räntor på statsobligationer, etc) och b) forskningsartiklar och -papers (Karabarbounis 2011, Lindvall & Rueda 2009, Anderson & Singer 2008, etc) blivit vanligare. Bloggen är då en blandning av artiklar utifrån
  1. tidningsartiklar (mest FT) och blogginlägg - så kan jag täcka nyheter etc
  2. beskrivande statistik, mest jämförande politisk ekonomi-grejer - så kan jag täcka långsiktigare frågor
  3. och forskningspapers - med referat inklusive empiriska findings: så kan jag fördjupa mig i några frågor och ta upp lite om vad som händer i forskningen
Detta tror jag är en bra blandning.

Ämnesfokus
Bloggen har hela tiden haft sitt huvudfokus på "politisk ekonomi" i bred definition. Det har nog också snävats in lite efter hand: i början var där fler inlägg om allmän politik och postmodernism etc; det där har jag lugnat mig med.

"Four more years"
Jag ser fram emot att göra en ny sammanfattning den 12 april 2016!

Inga kommentarer: