söndag 1 april 2012

Arbetskonflikter i rika länder 1960-2007

Hur har, kvantitativt sett, strejkvågor/vågor av arbetskonflikter (alltså strejker och lockouter) sett ut i de rika länderna sedan 1960? Med data från Comparative Political Dataset ska jag försöka ge en inledande beskrivning här. Måttet som jag använder är antal arbetsdagar förlorade på grund av arbetskonflikt per 10 000 anställda och per år.

Land-år då antal förlorade arbetsdagar per 10 000 anställda överskred 100:
Australien 1974
Kanada 1974, 1975
Danmark 1961, 1973, 1998
Italien 1962, 1969, 1970, 1972-76, 1979
Finland 1971, 1973, 1977, 1986
Irland 1979
Spanien 1976, 1977, 1979
Sverige 1980
Storbritannien 1979, 1984


Österrike, Tyskland, Japan, Nya Zeeland, Nederländerna, Norge, USA och Belgien inga år alls. Även Frankrike (!) - kan det verkligen stämma?

Bilder:


3 kommentarer:

Anders Nilsson sa...

Förklaringen till att inte Frankrike är med är enkel. I den officiella franska statistiken räknar man bara arbetsdagar som gått förlorade till följd av legala konflikter. Men de flesta konflikter i Frankrike är vilda. Den franska statistiken är därmed missvisande och inte jämförbar med andra länders. Efter flera år bråk om detta beslutade EUROSTAT år 2007 att inte längre acceptera och redovisa data för Frankrike.

Jag hade för några månader sedan ett studiebesök av ett nätverk med franska små- och medelstora företagare som berättade att spontana, vilda strejker hör till deras största problem. När firman tar hem en stor order och det är viktigt att hålla igång produktionen, så utbryter strejk. Därför försöker de mörka när de tar hem orders. Det innebär att de ofta tvingas producera för lager, vilket är till företagsekonomisk nackdel.

Särskilt besvärligt, sade de, är att de inte vet vem de ska förhandla med, eftersom de strejkande i allmänhet inte är med i facket eller har någon annan organisation, inte ens ad hoc.

En företagare berättade att han har drygt 200 anställda men av dem är det bara två eller tre som är med i facket, och de representerar inte de övriga. Han argumenterade på fullt allvar för att fackföreningsmedlemsskap borde göras obligatoriskt...

Anders igen sa...

Man kan tillägga att toppnoteringen för Sverige år 1980 var till följd av lock-out...

Erik Bengtsson sa...

Aha, bra där Anders! Tack för förklaringen om Frankrike.

Hehe, ja jag vet om Sverige 1980. Det är lite lustigt tycker jag att 1980 överskrider det mer "klassiska", mytomspunna året 1909 när man kollar på strejkstatistiken. Det är väl inte så många som så att säga vårdar minnet av 1980, trots det årets kvantitativa tyngd...