torsdag 3 mars 2011

Vårkänslor för SPD?

zu Guttenberg när tiderna var goda, som ekonomiminister på Times Square i New York i mars 2009

De senaste åren har inte varit något vidare för SPD; i det senaste Bundestag-valet i september 2009 fick partiet 23 procent av rösterna, det sämsta resultatet sedan andra världskriget. New York Times artikel dagen efter valet började med parafrasen "A specter is haunting Europe — the specter of Socialism’s slow collapse." Partiet drogs också med rejäla interna stridigheter både av ideologisk och personpolitisk karaktär, impopulära ledare (Kurt Beck m fl), och var/är på det hela taget i en rejäl kris.

Och den krisen är knappast över. Men nu har det i alla fall också börjat gå dåligt för de politiska motståndarna, och några tecken kan tydas "åt rätt håll" för SPD.
  • 2009 års vals sensation FDP har kraschat i opinionen och låg i början av detta år, efter ett valresultat 2009 på 14,6 procent, under 5-spärrsgränsen i opinionsmätningarna. Unge partiledaren Guido Westerwelles "Westerwelleeffekt" verkar ha försvunnit.
  • i Hamburg ersattes den tidigare konservativ-gröna koalitionen i valet i februari med en SPD-majoritet
  • och nu, de senaste två veckorna, har CDU-CSU:s mest populära unga politiker (39 år), försvarsministern Karl Theodor zu Guttenberg fallit dramatiskt efter att det avslöjats att han plagierat stora stycken av sin doktorsavhandling. zu Guttenberg ansågs vara det främsta partiledarmaterialet bland de konservativa, så det är stort att han tvingats avgå (även om de flesta partimedlemmarna tycks säga till pressen att de förväntar sig att zu Guttenberg kommer att komma tillbaka till politiken en dag, när minnet av denna skandal förbleknat). "zu Guttenberg var för CSU som en Messias. Ljusgestalten är borta", skriver SZ.
Dessutom har CDU svajat i opinionen i normalt sett mycket konservativa Baden-Württemberg (CDU har regerat där sedan 1953), där delstatsval ska hållas i slutet av mars. (En av orsakerna till CDU:s opinionssvårigheter där är byggandet av en järnvägsstation.)

Susanne Höll hävdar i Süddeutsche Zeitung att SPD på det nationella planet gått mot mitten och tonat ned sin kritik av Hartz-reformerna, vilket gett partiet en fördelaktigare, mer kompromissvänlig framtoning. (Ett tecken på mitten-position kan vara att i Zeit Wahl-o-mats enkät om position i 38 politiska frågor så har SPD-Hamburg större överensstämmelse med CDU i staden än med Grüne!) Vidare hävdar Höll att den stora valsegern i Hamburg är en framgång för klassisk socialdemokratisk näringspolitik, med samarbete mellan offentlig sektor och näringsliv för att skapa jobb. Höll avslutar sin artikel med att säga att SPD nu, efter år av uppslitande interna konflikter, har börjat tycka om varandra, vilket är ett gott tecken för partiet de närmsta åren.

Enligt en opinionsmätning i Zeit (på webben) igår så ligger SPD nu på 27 procent, att jämföra med CDU:s 34 procent. Grüne på 16 procent, Linke på 10 procent och FDP på 5 procent: SPD-Grüne-koalitionen tillsammans alltså 43 procent och CDU-FDP på 39 procent. Den opinionsmätningen gjordes innan Guttenbergs avgång, men valet i Hamburg och SPD:s mitten-framtoning där anges som en förklaring till SPD:s uppgång.

Enligt samma mätning så ligger SPD-Grüne och CDU-FDP precis jämsides i opinionen i Baden-Württemberg, med 45 procent var - 23 för SPD, 22 för Grüne. I Rheinland-Pfalz som också har val 27 mars leder SPD och Grüne, men det är inte så förvånande för där har SPD dominerat sedan 1991.

Susanne Höll, "Frühlingsgefühle in der SPD", Süddeutsche Zeitung 1 mars
Zeit, "SPD legt deutlich zu", 2 mars
Ralf Wiegand, "Olaf Auster", SZ 2 mars (om Olaf Scholz som torr och mitteninriktad politiker)
Annette Ramelsberger, "CSU ohne Guttenberg: Held weg, alles weg", SZ 3 mars

---
UPPDATERING 30 mars
Sensation: De Gröna och SPD vann valet i Baden-Württemberg, efter att De Gröna dubblat sin röstandel till 24 procent. (Zeit)
Också i Rheinland-Pfalz vann den röd-gröna koalitionen. SPD backade 9,9 procentenheter, De Gröna gick fram 10,8 procentenheter och FDP trillade ur landestagen. (Zeit)
Quentin Peel har en helsidesanalys i FT: Peel, "The lights go out", FT 29 mars 2011. Han lyfter fram betydelsen av katastrofen i Japan som genom Tysklands särskilt starka kärnkraftsrörelse ledde till en påverkan på delstatsvalen, och diskuterar betydelsen för den federala politiken av dessa val. De Grönas ledare i Baden-Württemberg beskrives som en "realo" inom sitt parti. Det mest intressanta i artikeln är spekulationerna om huruvida det finns ett konservativt missnöje inom CDU med Merkels centrism, och om detta kan leda till uppkomsten av ett nytt konservativt parti. Andreas Busch som är professor i statsvetenskap i Göttingen säger att
"The reason why Ms Merkel has been shifting the agenda, and stealing the SPD clothes, is to attract people like young women voters, what in the US one might call soccer moms. They want both a family and a professional life."
Det är intressant att jämföra diskussionerna om urholkningen av folkpartiet CDU:s sociala bas - kristna - med den svenska diskussionen om urholkningen av SAP:s sociala bas.

Uppdatering 13 augusti 2012
Mariam Lau har en fascinerande text i Zeit om hur Baden-Württembergs CDU tvingas till självreflektion och att se på sig själv på ett nytt sätt: som oppositionsparti.
Mariam Lau, "Wir können alles – außer Opposition", Die Zeit 19 juli 2012

Inga kommentarer: