fredag 18 februari 2011

Asikter om SAP:s kriskommission

Katrine Kielos i Aftonbladet:

"Den del som kallas 'omvärlds- och idéanalys' innehåller inga idéer, men försöker sätta fingret på ett par utmaningar. Analysen handlar inte om samtiden, utan försöker identifiera mönster från de senaste trettio åren. I deppig ton och med ganska mycket tyngd bakåt.

Rapporten handlar väldigt lite om politikens nyare frågor. Integritetsfrågorna som med FRA-debatten definierade en hel ungdomsgeneration, är fullständigt frånvarande. Globaliseringen analyseras som ett hot mot nationalstaten. Inte som en process vilken genom den nya tekniken och kommunikationen har förändrat vanliga människors liv. Systemperspektivet är i den meningen tydligt. Ordet 'väljare' nämns inte en enda gång."

Anne-Marie Lindgren:

"Åtskilliga borgerliga kommentatorer har kommit med den helt förutsägbara kritiken av socialdemokratiska kriskommissionen att den är just 'traditionell'. Och visst, det är den – i den meningen, alltså, att det handlar om ett återvändande till synen på politiken som instrumentet för samhällsbygge – och samhällsbygge handlar om något mer än det utbyte av varor och tjänster med hjälp av prismekanismen, som marknaden kan svara för. Det är för mig det principiellt viktiga och avgörande i kriskommissionens rapport..."
Eric Sundström i Godmorgon, världen!:

"Det som jag tycker var oroande med rapporten är tonläget i delar av den. Man diskuterar globalisering, till exempel, på ett otroligt negativt sätt. Och jag blir lite förvånad av uppgivenheten för socialdemokratin har ju alltid varit som mest framgångsrik när man lyckats tolka stora internationella skeenden och forma en politik utifrån det."
Lotta Gröning i Godmorgon, världen!:

"samma gamla skåpmat som man hade tidigare... Budskapet till [den kommande] partiledaren är att 'allting var bättre förr, Mona Sahlin måste ha varit en usel ledare'."
Klas Eklund (enligt makthavare.se):

"Har just klämt kriskommissionen(s) rapport och blir inte klok på den. Kapitlet ”politisk analys” (Marika L Å) innehåller mycket tänkvärt. Men helheten är extremt svår att greppa. Och den långsiktiga analysen av de underliggande klassförändringarna, förutsättningar för ekonomisk politik, globaliseringen, entreprenörskap etc är helt under isen."


---
Johan Sjölander, "På toppen av tidens våg?", 15 februari
Katrine Kielos, "Krisrapporten blev en kamel" Aftonbladet 16 februari
Kristina Persdotter, "Bra kriskommissionen!", 16 februari
Enn Kokk, "Vänstervridning light", 16 februari
Anne-Marie Lindgren, "Det viktiga från kriskommissionen", 18 februari
P1 Godmorgon, världen! paneldebatt 20 februari
Ulf Bjereld, "Skallet går mot kriskommissionen - men vilka deltar i skallet och varför?", 20 februari

Inga kommentarer: