måndag 30 augusti 2010

Delegater på SAP:s kongress 1978

Tydligen hade Anders Isaksson för länge sen en artikel i tidskriften Tiden där han hade räknat på ur vilka anställningsskikt som delegaterna på SAP:s kongress år 1978 kom. Detta är Isakssons siffror:
Grupp - %
Offentligt anställda - 39
Egna företagare, bönder - 1
Arbetare - 14
Tjänstemän - 6
Riksdagsmän, kommunalråd, ombudsmän - 37
övriga - 3
Noterbart är att Isaksson räknar "offentligt anställda" som en egen grupp, som alltså inte kan vara arbetare eller tjänstemän?!? Mycket märkligt.

Källa: Stig Eriksson, "VPK – från arbetarparti till...? En första granskning av ett parti i omvandling", Fjärde Internationalen nr 2 1985 (pdf)

---
Mer från Eriksson, om VPK:s klasskaraktär:
"Vpk:s egen officiella bild av medlemsstrukturen 1975 (på basis av enkätsvar från 12 400 av de 15 000 medlemmarna) och 1978 (på grundval av Sven E. Olssons egna ”osäkra” beräkningar) ser ut så här:

Grupp - 1975 - % - 1978 - %
Arbetare - 6 800 - 55 - 7 000 - 51
Pensionärer - 2 800 - 22 - 2 100 - 15
Tjänstemän - l 300 - 11 - 2 800 - 21
Hemmafruar - 700 - 6 - 500 - 4
Studerande - 500 - 4 - l 000 - 7
Småföretagare - 300 - 2 - 250 - 2
Summa - 12 400 - 100 - 13 650 - 100

Eriksson har också följande intressanta tabell med VPK:s riksdagskandidater 1973-82:

Eriksson hävdar att:
"I motsats till 40-, 50- och 60-talets vpk (eller skp som det hette fram till 1967) är inte partiet längre ett parti som domineras av arbetarklassen i storindustrin, byggnads, skogen och gruvorna. Det är i dag till två tredjedelar ett mellanskikts- och tjänstemannaparti – och de tendenser som pågått hela 70-talet fortsätter uppenbarligen med oförminskad styrka."

---
"Antalet LO-medlemmar minskar i riksdagen. 42 LO-medlemmar sitter med i den socialdemokratiska riksdagsgruppen efter valet — sju färre än före valet. Vänsterpartiets riksdagsgrupp innehåller ytterligare fyra LO-medlemmar.

Byggnads har tappat hälften av ”sina” riksdagsmän. De var sex före valet. Nu är tre kvar.

– Det har stor betydelse för oss att det finns riksdagsmän som tar upp våra frågor. Vi är beroende av politiken. Sysselsättningen i byggbranschen bygger på politiska beslut, säger Hans Tilly, Byggnads ordförande.

Så sent som mellan 1998 och 2002 satt det tio byggnadsarbetare i riksdagen. /.../ Kommunal är störst även i riksdagen med 16 medlemmar – 15 socialdemokrater och en vänsterpartist. IF Metall är näst störst med åtta medlemmar.

Fem av 14 LO-förbund har inga medlemmar i riksdagen: Transport, Fastighets, Elektrikerna, Målarna och Musikerna."
Mats Pejer, "Färre LO-medlemmar på plats i riksdagen", LO-Tidningen 1 oktober 2010

---
Yrkessammansättningen bland EU-parlamentarikerna 1996 och 1999

yrke - feb 1996 - juli 1999
Politiker 121 - 198
Tjänstemän och div. akademiker 134 - 99
Jurister, advokater 63 - 54
Journalister 40 - 38
Företagare 30 - 35
Universitetsanställda 40 - 32
Lärare (grund - och gymnasieskolenivå) 46 - 30
Professorer 25 - 26
Ingenjörer 34 - 24
Organisationsanst. (ombudsmän etc) 8 - 20
Ekonomer 15 - 18
Jordbrukare 16 - 13
Kulturella yrken (förf., artister) 8 - 11
Läkare 20 - 9
Arbetare 12 - 8
Diplomater 4 - 2
Veterinärer 3 - 2
Arkitekter 3 - 2
Pastorer 2 - 2
Studerande 2 - 1
Rallyförare 0 - 1
Militär 0 - 1
Källa: Jonas Sjöstedt, "Fackligt inflytande via EU-parlamentet? Arbetarklassen röstar inte - arbetarklassen blir inte vald", i Sven-Olof Arbestål (red) Finns arbetarrörelsen? 16 inlägg om facket och politiken (Hjalmarson & Högberg, 2000), s 21

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kul! Har han någon defintion på "definitiva mellanskikt"?

Erik Bengtsson sa...

Jajamen, han definierar det så här:
"Lärare av olika slag, socialarbetare, kulturarbetare, SYO-konsulenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, fritidspedagoger, journalister, adjunkter, socialassistenter, studievägledare, studiecirkelledare, forskarassistenter m fl."

Att jämföra med "Grupper runt arbetarklassen (det lägre mellanskiktet medräknat)" som definieras som
"Undersköterskor, sjukvårdsbiträden, kontorssekreterare, kanslister, vaktmästare, servitörer, kockar, städerskor, fastighetsskötare, kassörer, affärsbiträden, lägre ombudsmän, telefonister, skötare av olika slag, kontorister, brevbärare, hemsamariter, järnvägsmän, kommunalarbetare, lägre kontors-personal inom handel, bank och kommunikationer m fl."