torsdag 7 januari 2010

Är sänkta ingångslöner ett bra sätt att bekämpa ungdomsarbetslösheten?

Centerpartiet.se:
"Debatten om ungdomsarbetslösheten i Sverige har gått hög det senaste året inte minst eftersom den är en av de högsta inom EU – 24,2 procent. Centerpartiet har tidigare föreslagit avstampsjobb, en ny form av anställningskontrakt för alla som avslutat en utbildning på grundskole- gymnasie- eller högskolenivå. Inom tolv månader efter examen ska de kunna anställas för 2/3 av den avtalsenliga lönen i upp till ett år. Syftet är att ge unga en snabbare väg in på arbetsmarknaden.

Nu visar en undersökning som Riksdag&Departement har gjort att det finns ett massivt stöd för den typen av jobb. 82 procent av dem som röstar på alliansen tycker att sänkta ingångslöner är ett bra förslag. Störst stöd finns hos Centerpartiets väljare där nästan nio av tio väljare (88 procent) är positiva. Drygt hälften, 52 procent, av de rödgröna partiernas sympatisörer tycker också att förslaget är bra.

Stödet för sänkta ungdomslöner visar sig också vara störst hos dem med lägst utbildning. 72 procent av dem med högst grundskoleutbildning tycker att sänkta ingångslöner är bra."
http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2009/Stort-stod-for-avstampsjobb/

Om man kör scatterplots på minimilönnivåer och ungdomsarbetslöshet i Europa syns ingen klockren korrelation. (Dock är korrelation/scatterplots och kausalitet förstås inte samma sak, som t ex Andreas Bergh påpekat nyligen om Wilkinson-Picketts bok. I alla fall, 2 scatterplots, med minimlönnivåerna mätta i procent av genomsnittslönen respektive i euro: (Sverige är inte med eftersom landet inte har en lagstadgad minimilön)


Källor:
minimumlöner: Schulten 2009 "Minimum wages in Europe: new debates against the background of economic crisis", fig 1, data från WSI Minimum Wage Database 2009

ungdomsarbetslöshet: Eurostat, Europe in Figures: Eurostat Yearbook 2009, tabell 7.7, s 283

Inga kommentarer: