tisdag 15 december 2009

SAF och den fulla sysselsättningen

SAF-PM, 1950-tal:
”Då staten engagerat sig för genomförandet av en fullsysselsättningspolitik innebär detta, att staten på sitt sätt uppträder som en motpart till näringslivet.”

Bertil Kugelberg, 1964
”Arbetsmarknadsläget i stort ligger utanför föreningens möjlighet att direkt påverka, men vi bör använda det inflytande vi i olika former kan utöva till att åstadkomma en bättre balanserad ekonomisk politik…”

Inga kommentarer: