torsdag 17 december 2009

Barn som växer upp med arbetslösa föräldrar


Uppe till höger vill man inte vara. Nere till vänster vill man vara. (Y-skalan är andel av barn 0-17 år i jobless hushåll; x-skalan är arbetslöshet.)

UK lite granna en outlier i att ha oproportionerligt många hushåll helt utan jobb. Pga den särskilt stora ojämlikheten i landet? (Jfr The Economist 10 dec, "Class War III": "There is no denying that class is alive and potent. The structure of the British economy has changed, with the proletariat shrinking and the middle class bulging; celebrities have ousted aristocrats in the gossip columns. But most Britons still instinctively filter themselves and others into social classes, with attendant suspicions and snobberies.". Jfr 7 januari, "Plutonomi")

Källor: Eurostat.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Inga kommentarer: