onsdag 18 maj 2016

Förmögenhetsfördelningen i Paris och Frankrike 1807-19941791 införde den franska nationalförsamlingen en arvsskatt (estate tax), som funnits sedan dess.Den omfattade alla, oavsett hur mycket eller lite förmögenhet man hade, och alla typer av förmögenhet (förutom statsobligationer före 1850). Arvtagarna till alla döda som hade en positiv nettoförmögenhet var tvungna att lämna in en "estate tax return" (s 2). 1791 till 1902 var skatten proportionell men 1902 gjordes den progressiv och skatteverket började då publicera statistik över fördelningen av olika stora förmögenheter. Före 1902 gjordes inga sådana sammanställningar, men originaluppgifterna finns kvar.

År 2004 använde Thomas Piketty, Gilles Postel-Vinay och Jean-Laurent Rosenthal denna källa för att göra en lång serie över förmögenhetsfördelning i Paris och Frankrike från 1807 till 1994. De var inte först med att använda arvsskatterna som källa: Adeline Daumard ledde en forskningsgrupp som kollade på fördelningen 1821, 1847 och 1911 i ett par städer, och ett annat projekt har kollat på arvtagarna till alla par som gifte sig mellan 1800 och 1830 med efternamn som började på TRA. Pikettty et al var dock de första som gjorde en systematisk serie för varje år på lång sikt och inkluderade eliterna, för att få en rättvis täckning av de som verkligen hade stora förmögenheter. Detta var nyskapande just eftersom den franska skattereformen 1791 genomfördes så tidigt; i Storbritannien infördes motsvarande skatt bara 1894 och i USA bara 1916. Källorna före dessa år är i stället bouppteckningar (som jag diskuterat t ex utifrån Lindert 1981). De menar dock att bouppteckningarna är tveksamma som källa för det första eftersom de var helt frivilliga (vilket inte gäller för Sverige) och eftersom de inte omfattade alla typer av förmögenhet: som Lindert (1981) diskuterar så fattas ju fastigheter och mark i de brittiska bouppteckningarna (före 1898). (s 4) Utifrån detta menar de att de kan bidra med de första (?) riktigt pålitliga skattningarna av förmögenhetsojämlikheten över hela 1800-talet. En forskningsfråga är: kan vi se en Kuznetskurva med först stigande, därefter fallande ojämlikhet när Frankrike industrialiseras?

Referens
Thomas Piketty, Gilles Postel-Vinay och Jean-Laurent Rosenthal, "Wealth Concentration in a Developing Economy: Paris and France, 1807-1994", CEPR Discussion Paper No. 4631, september 2004.

Inga kommentarer: