fredag 6 maj 2016

Danska priser 1875-2010


BNP-deflatorn ful-uträknad som skillnaden mellan real BNP-tilläxt och nominell BNP-tillväxt. Med data från Hansen (1972) för 1875-1965 och från nationalräkenskaperna från 1966 till 2010. KPI från Abildgren. Korrelationen är 0.91.

Inga kommentarer: