onsdag 25 september 2013

Lite siffror i tysk makroekonomisk historia

GESIS är en tysk organisation för samhällsvetenskaplig forskning. De har bland annat en hemsida med tysk historisk statistik. Eftersom jag är intresserad av lönebildningen i Tyskland pa lang sikt har jag snokat runt lite bland statistiken för att se vad för användbart man kan fa fram.

Där finns bland annat statistik fran Walter Hoffmanns mycket inflytelserika Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit der Mitte des 19. Jahrhunderts fran 1965. Detta är Hoffmanns skattning av netto-löneandelen i Tyskland 1850-1959:


Vi ser tydligt den profit squeeze runt 1930 som bl a Albrecht Ritschl har skrivit en hel del om.

GESIS har ocksa en hel del statistik över strejker och lockouter sedan 1800-talets mitt. Här är statistik pa antal förlorade arbetsdagar pga strejk per ar fran 1900 till 1971, fran Statistisches Bundesamt-publikationen Bevölkerung und Wirtschaft 1872 - 1972, fran 1972.


Vi ser tydligt det revolutionära uppsvinget vid första världskrigets slut, aren 1918-1919 som ju ocksa diskuterats t ex av Dowie.

Inga kommentarer: