onsdag 20 juni 2012

Jag har tilldelats Ola S Svenssons minnespris 2012

Roligt: jag har tilldelats Ola S Svenssons minnespris 2012! Motiveringen är:
"Erik Bengtsson har med en tydlig argumentation varit pådrivande i den pånyttfödda ekonomiska debatt som startat i finanskrisens spår. Med skärpa och hög intellektuell nivå har Erik argumenterat för att ekonomisk forskning inte på något vis stödjer en nyliberal ideologisk ordning utan likväl kan användas i en argumentation för en socialdemokratisk politik. För sitt kritiska förhållningssätt till nationalekonomi och för att vara en del av den framväxande rörelse där ekonomisk jämlikhet åter är ett nyckelord tilldelas Erik Bengtsson Ola S. Svenssons minnespris."
Från Socialdemokratiska studentförbundets hemsida.

Inga kommentarer: