torsdag 14 juni 2012

Dilemman för tyska och brittiska fack efter EU-utvidgningen: en jurists funderingar

Vad kan - de nationellt baserade - facken i EU göra för att forma unionens gemensamma arbetsmarknad mer i profacklig riktning? Arbetsrättaren Rebecca Zahn funderar lite löst på denna fråga i sitt paper "German and British Trade Unions: Problems and Opportunities after Enlargement" som som titeln antyder utgår från specifikt de tyska och brittiska facken. Zahn har inte gjort någon originalforskning för pappret, och ger inte heller någon systematisk litteraturöversikt att utgå ifrån, så texten är som sagt lösa spekulationer mer än något annat, men inte desto mindre värd att diskutera.

En beröringspunkt som framstår mellan de två nationella fackföreningsrörelserna är direktivet om Posted Workers, som har ifrågasatts av båda rörelserna (s 7). I Storbritannien bland annat efter Lindley-konflikten år 2009 då en rad vilda strejker utbröt vid ombyggnaden av ett oljeraffinaderi efter att ett italienskt byggföretag vunnit upphandlingen om ombyggnaden och planerade att ta in ett stort antal utländska arbetare för att göra jobbet. Facken i Storbritannien gjorde ett upprop för att "end the unfairness of the Posted Workers' Directive", men nådde ingen framgång. I Tyskland blev PWD en stridsfråga inte minst efter Rüffertfallet (tidigare bloggat om här), som visade att tysklands kollektivavtalsmodell inte var hållbar inför EU-Domstolen. I respons på detta har bland andra tjänstesektorsfacket ver.di kampanjat intensivt för en nationell minimilön i Tyskland. En fråga man kan ställa sig utifrån detta är: skulle tyska och brittiska facken kunna ena sig i en kampanj för att ändra PWD? (jfr s 12) Har de t o m redan gjort det? (Zahn säger inget om det.) Vilken roll spelar ETUC jämfört med bilaterala samarbeten och kampanjer?

Zahns perspektiv blir pessimistiskt, delvis eftersom EU helt enkelt är sådant, delvis eftersom hon inte går in på möjliga strategier för facken. Hon menar att idén om ett europeiskt samhällskontrakt (europäischer Sozialvertrag) som den tyska fackkonfederationen DBG talat om inte är realistisk (s 11), och att fackförbunden istället bör "concentrate on strengthening their continuous involvement in the process of the Europeanisation of national labour law systems".


Referens
Rebecca Zahn, "German and British Trade Unions: Problems and Opportunities after Enlargement" (pdf), European University Institute Max Weber Programme Working Paper 2011/04, 2011

"union density - membership as a proportion of all wage and salary earners - is the most readily available indicator for measuring the strength of a union movement" - Ebbinghaus och Visser, "Which Institutions Matter", ESR 1999, s 135

Inga kommentarer: