lördag 14 maj 2011

Sarkozys "krig mot vinsterna"


Wall Street Journal hade en intressant gästledare häromdagen av den franske ekonomen Pascal Salin: "Sarkozy's War on Profit". Salin är, det är väldigt tydligt, en marknadsliberal ekonom och han är väldigt arg ("Mr. Sarkozy seems to have tilted France even closer toward socialism than one might previously have thought possible") över att president Sarkozy argumenterade i april att det är orättvist att ett företags ägare och aktieägare får behålla hela vinsten, och argumenterade att vinsten borde delas i tre grupper: en som går till (aktie)ägarna, en som går till de anställda, och en som går till återinvesteringar i företaget.

Salin hävdar att detta visar att "Mr. Sarkozy totally fails to understand the role and nature of profit or the workings of a capitalist firm", och visst kan man hålla med om att det är ett väldigt otippat utspel och att visst, normalt i ett kapitalistiskt företag är att de anställda får lön och ägarna får vinst. (Med en del vinstdelningssystem för incitamentens skull, här och där.)

Men intressant är det, och inte helt ologiskt att en sådan diskussion dyker upp i en tid när, som jag tidigare konstaterat på bloggen, a) vinstandelen har ökat på löneandelens bekostnad i OECD-länderna sedan 1980, och framför allt b) det tycks ha uppstått ett stort gap mellan vinstnivåerna och investeringsnivåerna i OECD-länderna, vilket naturligtvis är negativt för ekonomiernas dynamism.

Sarkozys utspel känns verkligen inte i samklang med den allmänna politiska stämningen i västvärlden, men tydligen arbetar hans regering på ett lagförslag i enlighet med denna rättvisa-idé. Salin beskriver förslaget som att företag med fler än 50 anställda ska tvingas att betala de anställda en bonus när vinsten ökat från ett år till nästa. Hur stor bonusen ska vara ska förhandlas mellan företagsledningen och facket.

Pascal Salin, "Sarkozy's War on Profit", Wall Street Journal ledare 10 maj 2011

Inga kommentarer: