fredag 22 oktober 2010

Den aggressiva tautologin

Barthes

"Tautologin är alltid aggressiv."
Roland Barthes, Mytologier (1957)

Så här i valanalys- och S-kris-tider kommer jag osökt att tänka på ett gammalt uttalande av Roland Barthes.

Inga kommentarer: