lördag 26 juli 2008

Invandrade hemhjälper i Saudiarabien

Några av över 100 000 filippinska hembiträden i Hong Kong picknickar på den plats de har, på sin enda
lediga dag i veckan (söndag), Hong Kong Central, oktober 2006 (foto EB)


Svenskan hade en artikel om ett viktigt ämne häromdagen: förhållandena för invandrade hemhjälper i Saudiarabien. Det är viktigt inte bara som information om just förhållandena i Saudiarabien, utan också eftersom det är ett exempel på ett vidare fenomen: arbetsmigration och de ofta usla förhållanden som arbetskraftsinvandrare arbetar under.
"Det finns omkring 1,5 miljoner hemhjälper som arbetar med städning, barnpassning, matlagning och allmän uppassning i saudiarabiska hem. Flertalet är kvinnor från Indonesien, Sri Lanka, Filippinerna och Nepal men många kommer från andra länder i Asien och Afrika.

Emellanåt kommer uppgifter om hur hemhjälper misshandlas och utnyttjas, samt flyr i desperation till utländska ambassader. Nu har människorättsorganisationen Human Rights Watch för första gången gjort en omfattande studie av problemet. Slutsatserna är ingen sagostundsläsning:

•Många hemhjälper behandlas regelbundet illa och utsätts ofta för fysiskt eller psykiskt våld. Våldtäkter är inte ovanliga.
•Flertalet tvingas till extrem arbetsbörda och många arbetar 18 timmar om dagen sju dagar i veckan.
•Ofta betalas ingen lön ut på månader eller åratal. I ett extremt fall betalades ingen lön på tio år.
•Det är vanligt att hemhjälper hålls inlåsta och att arbetsgivaren tar deras pass. Vissa pryglas efter att felaktigt ha anklagats för stölder, otrohet och 'häxeri'.
•Misshandlade hemhjälper som försöker driva sina fall rättsligt utsätts oftast för falska motanklagelser, nekas tolkar, rättshjälp och rådgivning.

Efter att ha intervjuat 86 utländska hemhjälper i Saudiarabien slog Human Rights Watch fast att drygt 40 procent av dem levde under 'slavliknande förhållanden' eller utsattes för sexhandel."
Gunilla von Hall, "Slavlika villkor i saudiska hem", SvD 11 juli

---

"Temporary labor schemes were thus state-brokered compromises designed to maintain high levels of migration while placating anti-immigrant movements. They offered
employers foreign workers who could still be bound like indentured servants but who
could also be disciplined by the threat of deportation. They placated trade unionists
who feared foreign competition by promising to restrict guestworkers to the most
onerous work and to expel them during economic downturns. And they assuaged
nativists by isolating guestworkers from the general population. Finally, states got
development aid from poor countries in the form of ready workers, without the
responsibility of having to integrate those workers or provide for their welfare. The
perfect immigrant was born."
Abramovitch s 72-73

"the first phase in the history of guestworker programs began in the 1880s and continued until the Great Depression"
s 74

- 1880-tal Preussen importerade tiotusentals polacker från Ryssland och Ukraina att arbeta på fälten
- 1880-tal Storbritanniens koloni Sydafrika importerade arbetare från Mocambique att arbeta i gruvorna (s 77)
- 1920-tal Frankrike "the government stepped in to recruit colonial
labor from North Africa, Indochina, and Madagascar as well as Chinese men for docks and military construction sites". Samt lant- gruv- och fabriksarbetare från Italien, Spanien och Portugal.
- USA 1914- "the Department of Labor’s Immigration Service encouraged
the migration of agricultural workers from Mexico, Canada, Puerto Rico, and the West
Indies" (s 80) "required that aliens entering for temporary farmwork sign contracts
for the duration of their stay. They also required that growers sign performance bonds in which they promised to personally deport their employees at the expiration of their contracts."
-1942 "In 1942 the U.S. government signed its first formal labor agreement with Mexico, allowing for the temporary migration of an unspecified number of Mexicans for work on American farms." (s 81)

"State-sanctioned temporary labor migration schemes do not seem to have spread
beyond Prussia and South Africa until World War I." (s 78)

Cindy Abramovitch, "Creating Perfect Immigrants: Guestworkers of the World in Historical Perspective", Labor History nr 1 2003

Inga kommentarer: