måndag 13 september 2021

Nederländerna som ett demokratiskt land

Henk te Velde, professor i historia vid universitetet i Leiden, ägnar en artikel från 2019 åt det intressanta temat Nederländernas framväxt som ett "demokratiskt land" -- vad det nu ska betyda. För det är just te Veldes poäng: "demokrati" är ett brett och mångtydigt begrepp och kan betya olika saker för olika aktörer och i olika sammanhang. I sitt abstract sammanfattar han argumentet på ett kärnfullt sätt:
"the history of Dutch ‘democracy’ has been characterized by an emphasis on freedom, self-government by a broadly defined elite and a strong civil society, rather than by participation of the population at large. Democracy only became really popular after the Second World War when it could be defined as protection against dictatorship. The Dutch case shows that we should be careful about equating a strong civil society or even the rule of law with democracy in the sense of the power of the people at large."
Referens
Henk te Velde (2019) "The emergence of the Netherlands as a ‘democratic’ country", Journal of Modern European History Vol. 17(2) 161–170.

Inga kommentarer: