onsdag 9 december 2015

Produktivitet och löner i Brasilien 1945-1962


Renato Colistete utgår i sin artikel om “Productivity, Wages, and Labor Politics in Brazil, 1945–1962” från den anglo-amerikanska debatten om efterkrigstidens "social compact for growth", ledd av Charles Maiers inflytelserika artikel från 1981 om "produktivitens politik". Huvudargumentet i denna analys, som jag kritiserat många gånger här på bloggen och i mina artiklar i SEHR och EREH, är att efter 1945 i Europa samarbetade fack och kapitalägare i Europa på så sätt att facket avstod löneutrymme för att öka vinsterna mot företagens löfte att återinvestera pengarna, så att fler jobb skapades, vilket gynnade fackets medlemmar. En win-win-sitaution. Maier betonar att en förutsättning för denna "corporatist settlement" var att radikala och kommunistiska fackledare frystes ut. Colistete menar att Maiers diskussion om korporatiskt samarbete har särskild vikt för Latinamerika;
"the question may help to shed new light on the causes of the highly unstable social, political, and institutional conditions that prevailed in Latin America after the Second World War. Was this chronic instability caused only by the weakness of democratic institutions in Latin America? Or was it due to an ingrained authoritarian and interventionist stance by Latin American elites?" (s 94)
Colistete sammanfattar sin egen studies perspektiv så här:
"Brazil was the largest industrial economy in Latin America by the 1950s, and this article argues that labor politics in this country after the Second World War diverged sharply from the overall pattern observed in advanced industrial societies. Although left-wing trade union leaders took over the key positions in the Brazilian labor movement, demanding substantial improvements in workers’ social standing, they were not seen as reliable partners by industrialists and other elite groups in Brazil. As a result, industrial relations in Brazil became highly confrontational and antagonistic, undermining any prospects of a social contract that could favor sustained economic growth along with social reform." (s 95)
Referens
Renato Colistete (2007) “Productivity, Wages, and Labor Politics in Brazil, 1945–1962”, Journal of Economic History.

Inga kommentarer: