fredag 16 oktober 2015

Bondeklassen i Skandinavien


Etnologen Orvar Löfgren skrev 1980 en översikt över bondeklassen i Skandinavien för en amerikansk tidskrift. Han refererar den välkända indelningen i skattebönder, kronobönder och frälsebönder, och konstaterar att den ekonomiska differentieringen var stor. Den senare ståndpunkten är kanske mer kontroversiell. Han gör den poängen utifrån en studie av David Gaunt från Mälardalen. Han refererar också om detta Börje Hanssens studier av Skåne och Palle Christiansen från Själland. (s 198f)

Perioden 1770 till 1870 ses som en dubbel omvandling. Den ena är en snabb befolkningsökning som -- liksom i Christer Winbergs (1975) klassiska analys av Sverige -- går hand i hand med proletarisering, när gårddelningen inte går lika snabbt som ökningen av antalet hushåll och allt fler hushåll därför blir jordlösa. Den andra är övergången till en agrar kapitalism. (s 200, 202)

Jag tycker mycket om när Löfgren sågar det sena 1800-talets idealiserade bild av "det gamla bondesamhället" med en homogen, välmående och kooperativ bondeklass. Som Löfgren påpekar så är denna bild -- som hade sin motsvarighet t ex i viktorianska Storbritannien -- missvisande då den tar en liten grupp av välmående bönder från 1800-talets mitt och upphöjer dem till representanter för ett evigt, oföränderligt och homogent bondesamhälle, vilket är helt felaktigt utifrån hur samhällena faktiskt såg ut före 1870 (s 205). ("The stereotype hardly reflects a 'traditional' culture but rather a given segment of peasant society at a given stage of economic development. It is the emerging strata of more well-to-do peasants of the period ca 1770-1870 which came to symbolize a peasant ideal or a timeless, 'classic' cultural pattern. /.../ What the ethnologists often did not see was that this golden age was a period of growing class conflicts in the peasant community." s 205)

Löfgrens analys av socio-kulturella skillnader (folktro, kontroll av sex m m) mellan fäbodregionen i norra Sverige och mer konservativa sydvästra Sverige är intressant men lite bortom mitt intresse för bondeklassen (s 206f).


Orvar Löfgren, "Historical Perspectives on Scandinavian Peasantries", Annual Review of Anthropology, 1980

Inga kommentarer: