tisdag 11 november 2014

Arbetarklassens levnadsstandard i USA 1820 till 1860

Enligt Weiss (1992) så steg reala per capita-inkomsten 1820–60 med 62 procent. Men steg arbetarnas inkomster lika mycket? Pessimister: Commons et al.1918; Ware 1924; Sullivan 1955; Hirsch 1978; Laurie 1980; Wilentz 1984; Ross 1985; Fogel 1989. Pessimisterna menar att pengalönerna inte steg i takt med priserna på 1830- och 50-talen vilket ledde till minskande reallöner och på 30-talet även en våg av strejker och arbetaragitation. Fogel (1989) menar att inflöde av invandrare i slutet av 40-talet och på 50-talet tillsammans med inflationens effekt (pga wage lag) ledde till en ”hidden depression” för arbetarna. Nyare forskning har med andra mått på levnadsstandard stöttat denna bild: Kiesling och Margo (1997) visar att poor relief ökade kraftigt på 1850-talet, och det verkar som att näringsintaget och dödligheten försämrades mellan 1820 och 1850 (Margo och Steckel 1983, Komlos 1987, Pope 1992).

Denna bok använder nya data och lägger fram ny tolkning. Sammanfattning i tre delar. (1) the long run: mellan 1820 och 1860 ökade reallönerna ungefär 1 procent om år, ungefär samma takt som output per arbetare. Så i genomsnitt, ”antebellum economic growth did ’trickle down’ to many in the working class.” (2) the short run: pessimisterna har rätt om vissa subperioder: reallönerna växte mindre från 1820- till 30-talet än vad man tidigare trodde, och under det sena 40-talet till mitten av 50-talet sjönk reallönerna. Detta orsakades av en blandning av nominella och reala chocker och orsakade delvis försämringen av näringsintaget, och i hög grad ökningen av pauperism på 50-talet. (3) ”the effectiveness of labor markets”: arbetsmarknaden anpassade sig hyfsat till ekonomiska förändringar.

Denna syntetiska tolkning bygger framför allt på två källor. Den första är löneuppgifter för civila anställda av USA:s armé i olika delar av landet. Den andra är Census of Social Statistics från 1850 och 1860.

Referens
Margo, Robert A (2000) "Introduction", i Margo (red.) Wages and Labor Markets in the United States, 1820-1860 (Chicago, IL: University of Chicago Press). Kapitlet kan laddas hem här.

Refererar bl a till:
Fogel, Robert W. 1989. Without consent or contract: The rise and fall of American slavery. New York: Norton.
Hirsch, Susan E. 1978. Roots ofthe American working class: The industrialization of crafts in Newark, 1800-1860. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Komlos, John. 1987. The height and weight of West Point cadets: Dietary change in antebellum America. Journal of Economic History 47 (December): 897-927.
Laurie, Bruce. 1980. Working people of Philadelphia, 1800-1850. Philadelphia: Temple University Press.
Margo, RobertA., and Richard Steckel. 1983. Heights of native born whites during the antebellum period. Journal of Economic History 43 (March): 167-74.
Pope, Clayne L. 1992. Adult mortality in America before 1900: A view from family histories. In Strategic factors in nineteenth century American economic history: A volume to honor Robert W. Fogel, ed. C . Goldin and H. Rockoff. Chicago: University of Chicago Press.
Ross, Steven. 1985. Workers on the edge: Work, leisure, and politics in industrializing Cincinnati, 1788-1890. New York: Columbia University Press.
Wilentz, Sean. 1984. Chants democratic: New York City and the rise of the working class, 1788-1850. New York: Oxford University Press.

Inga kommentarer: