tisdag 27 september 2011

Plan beats no plan

"Plan beats no plan"
finansminister Tim Geithner om policydebatterna inom Obamaadministrationen mellan mer keynesianska Summers och Romer (små staber = svårt att göra detaljerade planer) och mindre keynesianska Geithner och Rahm Emanuel (stora staber = lätt att göra detaljerade planer)
citerad av Brad DeLong, 25/9
jfr:
"you can't beat something with nothing"
Jon Elster om det splittrade motståndet mot högerinriktad neoklassisk nationalekonomi
jfr:
"Vilken skillnad kan en vänsterintellektuell göra?", sept 2010

Inga kommentarer: