måndag 24 januari 2011

Ansvar i upphandling med underleverantörer

Daniel Olsson, "'Kan inte svära sig fria'", GP 25 oktober

"Krav ska ställas på leverantörernas arbetsgivar- och underleverantörsansvar, uppfyllande av ekonomiska skyldigheter såsom skatter och avgifter samt miljö- och kvalitetsledning."
Malmö stad, "Hållbar upphandling"

Nederländernas Law on Chain Liability (Wet Ketenaansprakelijkheid)
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?f=5&t=337897&start=0&st=0&sk=t&sd=a

Norges LOV-2009-06-19-42, Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) (fulltext)
Lagen beskrivs på engelska (av the Petroleum Safety Authority!)

Matthew R. Amon, "Liability Regulations in European Subcontracting" (pdf), 2010

Mijke Houwerzijl and Saskia Peters, "Liability in subcontracting processes
in the European construction sector
" (pdf), Eurofound, 2005

Inga kommentarer: