måndag 20 december 2010

Tolkprojektet

"Byggnads säger upp en av sina fyra tolkar. Resultatet kommer bli att färre utländska byggnadsarbetare kommer att omfattas av kollektivavtal.

– Det blir kaos. Svenska byggföretag kommer bli utkonkurrerade av utländska företag som betalar låga löner och struntar i att betala skatt och inte bryr sig om arbetsmiljön, säger tolken Gints Kaplers, som är uppsagd från årsskiftet.

Han är från Lettland och tolkar lettiska, ryska och engelska till svenska. Han kom själv till Sverige som snickare anställd på Bygglett 2005. Företaget lurade honom på lön – timpenningen låg på 60 kronor. Då vände han sig till Byggnads, gick med i facket och fick hjälp att få ett annat byggjobb. Ett halvår senare anställde Byggnads honom som tolk.

Gints Kaplers jobbar åt fyra avdelningar i Byggnads – Örebro, Värmland, Linköping och Norrköping. Han är en av fyra tolkar som Byggnads anställt. De andra finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fram till nyår betalar förbundet tolkarnas lön och därefter får avdelningarna stå för hälften av deras lön.

– Vi har inte ekonomi att ha honom kvar. Någonstans måste man göra sina prioriteringar. Hans arbete får fördelas på de anställda ombudsmän vi har, men vi kan bara hanka oss fram på engelska, säger Richard Vestermark, kassör i Byggnads avdelning i Örebro.

Han säger dock att Byggnads inte kommer att klara att leta reda på de små byggföretagen, som Gints Kaplers gjort, och teckna avtal med dem. Gints Kaplers säger själv att han sett till att 30 utländska byggföretag skrivit under Byggnads kollektivavtal det senaste året."
Göran Jacobsson, "Byggnads säger upp tolk", LO-Tidningen 13 december

Inga kommentarer: