måndag 23 mars 2009

Franziska Drohsel hyllas i Zeit

Jag håller på med att översätta en intervju med tyska ungsocialisterna Jusos, SPD:s ungdomsförbund, ordförande Franziska Drohsel till svenska. Hon är en mycket intressant politiker: ung, intellektuell och radikal. Hon och Jusos har nyligen gett ut en antologi som heter Was ist heute links? Thesen für eine Politik der Zukunft - ungefär "Vad är vänster idag? Teser för en framtidens politik" - och den hyllas faktiskt i Die Zeit. Det förvånar mig, eftersom Zeit brukar hålla en rätt konsekvent socialliberal/högersossig/mitten- hållning och avfärda vänstern som oansvarig etc, och Drohsel tvärtemot tillhör socialdemokratins vänsterflygel.

Inte desto mindre skriver Volker Ullrich uppskattande i en notis i senaste Zeit att "Franziska Drohsel begeistrar med sin vision av ett nytt samhälle", och att hennes demokratiska socialism inte är något mossigt DDR-mässigt, utan en odogmatisk konstruktiv hållning som motsvarar vad vår tid kräver.

Volker Ullrich, "Die Linke: Franziska Drohsel begeistert mit ihrer Vision neuen Gesellschaft", Die Zeit nr 13, 19 mars, s 51 (ej på nätet)

Jfr Stephan Haselberger, "Auf Oskars Spuren", Tagesspiegel 6 februari (om Drohsel och Was ist heute links, kritiskt till Drohsel)

Jfr Martin Lutz, "Retter der Sozialdemokratie", Die Welt 2 oktober 2008 (om miljöminister Sigmar Gabriels bok Links neu denken)
Jfr "Linken-Papier sorgt für neue Unruhe", Die Zeit 2 september 2008 (som rapporterar om ett upprop från SPD:s vänsterflygel mot Agenda 2010-reformpolitiken)
Jfr Michael Schlieben, "Rot-rot ist die Hoffnung", Die Zeit 20 maj 2008 (om diskussionerna i SPD om att samarbeta/samregera med det kontroversiella vänsterpartiet Die Linke, på Bundeslandnivå och på riksnivå.)

Frågan om "rot-rote-Bündnisse", samarbeten mellan SPD och Die Linke, är mycket intressant. Schlieben skriver
"Kravet att seriöst försöka samregera med Die Linke i Västtyskland eller på riksnivå är i en del SPD-kretsar mycket utbrett, och det vinner tydligt i populäritet. Att de därmed ställer sig mot partietablissemanget som från Beck till Steinbrück avfärdar vänsterkonkurrensen som för populistisk, för oseriös, kort: som för mycket Lafontaine, hindrar inte diskussionen, utan skyndar snarare på den.
Minst tre för SPD tämligen relevanta grupper har sedan länge lämnat den officiella partilinjen och kampanjar ogenerat för en vänsterallians."
1. Partiungdomen, Jusos.
2. De fackliga
3. Lokalpolitiker i de västtyska storstäder där De Gröna samarbetar med CDU

I Schliebens artikel beskrivs Drohsel förresten som "eine zierliche 27-jährige Juristin mit Berliner Schnauze", ungefär "en liten och elegant 27-årig jurist som talar som en fräck Berlinare".

Inga kommentarer: