fredag 20 maj 2016

När uppstår en marknad för jord? Sverige och Storbritannien

Före den industriella revolutionen levde den stora majoriteten av befolkningen på jordbruk. Jord var då den absolut viktigaste tillgång man kunde äga. Regleringen av detta ägande är därför mycket viktigt att förstå för historiker och ekonomisk-historiker. Christer Winberg har skrivit väldigt spännande om detta i sin bok Grenverket från 1985. På 1600-1700-talen sågs jord som något starkt kopplad till en viss familj eller ätt och "bördsrätten" var mycket stark, så stark att en jordförsäljning kunde stoppas om en ättling till någon som ägde den jordplätten för 100 år sedan nu vill ha den jorden. Ättlingen fick då köpa ut jorden för ett reglerat pris, under marknadspriset. Detta var förstås en starkt konservativ reglering av jorden, som förhindrade uppkomsten av en "effektiv marknad" för jord. På 1700-1800-talen tar Sverige steg mot en mer ren marknad för jord, också genom att ta bort skillnaden mellan frälsejord och skattejord, och Winberg undersöker denna utveckling också utifrån frågan om huruvida ökad marknadifiering och stärkt privat äganderätt ökade den ekonomiska tillväxten.

Desmond Fitz-Gibbon har skrivit en doktorsavhandling i historia på ett liknande ämne vad gäller Storbritannien:
"The very idea of a “property market” did not enter common discourse until the second half of the nineteenth century, and, rather than see this as simply a new way of representing already existing practices, I suggest that, in fact, the concept of a coherent property market was entirely new and that it had arisen over the previous century and within the context of Britain’s broader social, commercial and imperial transformations. This property market depended, moreover, upon a variety of new spatial, cultural and material practices that brought the buying and selling of land into greater public view. One way it became possible to see the market, for example, was through the practice of market agents, such as auctioneers and estate agents, whose ranks swelled throughout the nineteenth century and whose newfound knowledge of the market bolstered their claims to professional status. These professionals and other property interests built new facilities modeled on other commodity exchanges that made it possible to imagine a single national market and that provided a venue for negotiating the cultural meaning and social relations of marketable property. They designed new methods for gathering, analyzing and reporting market information and for communicating to the wider public the coherency of the market and its relationship to society and politics. Finally, they conceived new legal and bureaucratic mechanisms, such title registration, for securing more efficient real property transactions. In each of these developments the status of property as a commodity was always in question and depended as much upon the coordination of people, places and things as it did on any single idea of what it meant to buy and sell land and houses."

Referenser 
Desmond Fitz-Gibbon (2011) "Assembling the Property Market in Imperial Britain, c. 1750-1925", doktorsavhandling i historia, UC Berkeley
Christer Winberg (1985) Grenverket: studier rörande jord, släktskapssystem och ståndsprivilegier (Rättshistoriskt bibliotek, 38:e bandet. Institutet för rättshistorisk forskning. distr. AB Nordiska Bokhandeln, Stockholm) by

Inga kommentarer: