söndag 30 juni 2013

Lind: graden av decentralisering i danska kollektivavtalssystemet har överdrivits

"Angesichts der ausgeprägten nationalen Koordinierung der Tarifpolitik muss insgesamt die These von der Dezentralisierung als wichtigstem Charakteristikum des dänischen Tarifvertragssystems als eine deutliche Übertreibung angesehen werden" (s 370)
-- Lind menar alltså att även om sektorsnivån är viktigast för lönebildningen i Danmark idag så innebär pattern bargaining-systemet att i realiteten inte så mycket decentralisering har skett
-- förhandlingarna sker (2004) i fyra områden: industrin (DA-LO), jordbruk och livsmedelsindustri (SALA), finanssektorn (FA) och offentlig sektor. Industrin, DA-LO:s avtal, sätter märket för resten.
-- företagsnivån för förhandlingar kontrolleras av de nationella organisationerna
-- 1994-2001 fallande arbetslöshet och positiv löneglidning
-- Lind menar att "koherent fragmentering" är ett bättre begrepp för vad som har hänt med det danska lönebildningssystemet än Traxlers "centraliserad decentralisering" (s 372)
-- arbetsgivarnas strategi är moderata löneökningar och ökad lönespridning (s 372)
-- "Als Fazit bleibt festzuhalten, dass zwei Jahrzehnte Neoliberalismus die dänischen Gewerkschaften und das Tarifvertrags-system nicht maßgeblich geschwächt haben."

Inga kommentarer: