tisdag 27 april 2010

Klipp: socialdemokratin och medelklassen

"I Sverige vet vi att det är mittfältet (både politiskt och ekonomiskt) och storstäderna som är nyckeln till regeringsmakten. Socialdemokraterna skapade på 1960-talet en klassallians mellan arbetarklass och medelklass och vann mittfältet. Har nu moderaternas politik gjort samma sak från höger, alltså skapat en allians mellan medelklass och överklass? I så fall lär den springande punkten för regeringens återval 2010 vara att behålla Kd i parlamentet snarare än reformer för särskilda väljargrupper."
Marie Demker, "Avgör städernas medelklass valet 2010?", 27 april 2009

-----

Magnus Wennerhag, "Medelklassen vinns med jämlikhet", Efter Arbetet

-----

Kajsa Borgnäs, "Myten om medelklassen (eller hur vi gått rakt i fällan)", Tiden

-----
"Nej, det handlar inte om att vinna den lattedrickande medelklassen i storstaden.

Om Socialdemokraterna vill värva storstadsväljarna måste de vinna dem som serverar latten. Den unga kreativa klass som i skummet kan forma ett perfekt hjärta."
Eva Franchell, "Kampen om medelklassen", Aftonbladet

-----

Helene Hellmark Knutsson, Ilija Batljan, Anders Johansson & Niklas Nordström, "Socialdemokratin måste genast ha en ny politik", DN 24 augusti 2009

-----
"I motsats till de fyra Stockholmspolitikerna tror jag emellertid inte att oförändrade eller sänkta skatter har högsta prioritet för medelklassen i Stockholm. Jag tror att stockholmare, i likhet med svenskar i allmänhet, är beredda att betala för god samhällsservice. Föräldrar i dag inser att jämställdhet inte kan skjutas på framtiden."
Nalin Pekgul, "Medelklassen är beredd att betala mer för välfärden", DN 8 september 2009

-----
"Inför Socialdemokraternas kongress som inleds idag har det talats mycket om att S måste vinna förtroende i medelklassen, framförallt i Stockholm. Men det finns inte någon självklar politik som kan vinna den storstadsbaserade medelklassens förtroende. Vägen till socialdemokratisk framgång har dock alltid varit formulerandet av en politik som både mobiliserar arbetarväljare och attra-herar medelklassväljare.

Hittills har borgerligheten tagit initiativet i att formulera den arbetande medelklassens problem – och förslagen till lösningar. De förslagen har sedan smittat av sig och dyker upp i olika lightversioner från en del S-företrädare. Effekten har blivit otydlighet och en oppositions-politik som mest reagerar på alliansens utspel, och sällan formulerar en egen, samman-hållen politik."
6F, "S borde ta ett steg åt vänster", SvD

-----
"Ibland känns det som att Stockholms socialdemokratiska strategi är att desperat ta rygg på en Armanikostym på Drottninggatan och gasta: 'Var inte rädd för oss, du kommer inte att märka av någon skillnad.' Men det är inte bara medelklassen som lämnat socialdemokratin, det handlar också om hur stora urbana arbetarklasskikt inte längre fångas in. Utanför tullarna är staden oftast röd, men i Skärholmen och Tensta röstar bara fyrtio procent."
Daniel Suhonen, "Stockholmssyndromet", Tvärdrag 10 februari 2010

-----

"Orättvisa är inte lösningen på Stockholms problem, men bevisbördan ligger på socialdemokraterna. De är inte ifrågasatta för sina värderingar, men för oförmågan att förverkliga dessa i en ny verklighet. Och en ny verklighet är precis vad Stockholm är. Progressiva krafter måste bevisa att politiken biter även på den globala stadens ojämlikheter. Då krävs en ny politik."
Katrine Kielos, "Framgång och förfall", Arena 28 maj 2008

-----

http://tankarfranroten.wordpress.com/2009/10/30/den-vilda-jakten-pa-medelklassen/

-----

Inga kommentarer: