måndag 19 april 2010

Hur ska bemanningsdirektivet implementeras i Sverige?

Mats Hallgren, "Nya EU-regler för bemanningsföretag", SvD 22 oktober 2008
Elisabet Örnerborg, "Olika bud om hur bemanningsdirektivet påverkar", Lag & Avtal 24 oktober 2008

Erik Larsson, "Lundaprofessor utreder bemanningsdirektiv", LO-Tidningen 24 september 2009
Göran Jacobsson, "Lång väg från direktiv till verklighet", LO-Tidningen 3 februari 2010

Bemanningsföretagen, "Bemanningsdirektivet - en ödesfråga för den svenska modellen", 4 januari 2010

Jonas Malmberg, "Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige? Ett diskussionsunderlag", Working Paper, juridiska institutionen vid Uppsala universitet, 2010

Inga kommentarer: