torsdag 18 februari 2010

Östros, anhängare av the Treasury View?

Thomas Östros senaste pressmeddelande är irriterande. Två märkliga ställningstaganden i stora frågor i en kort text:
a) det är den borgerliga regeringen - inte förändrat makroekonomiskt läge, t ex vad som brukar kallas den största krisen i världsekonomin på 80 år - som har orsakat att svenska staten har ett budgetunderskott istället för budgetöverskott som år 2006 (då det för övrigt var högkonjunktur)
b) skulle inte en socialdemokratisk ekonomisk-politisk talesman ha nån slags keynesiansk influens? Det här med att jämna ut konjunkturerna och så där? "Sverige måste tillbaka till överskott i offentliga finanserna", skriver Östros; menar han då att borgarna inte har sparat tillräckligt i krisen???
"Finansministern förutser stora underskott i år och nästa år. Den borgerliga regeringen tog över ett budgetöverskott på 70 miljarder kronor. Det har de förvandlat till ett underskott på över 70 miljarder kronor. Sverige måste tillbaka till överskott i offentliga finanserna. Det finns inget utrymme att fortsätta på den inslagna vägen med ofinansierade skattesänkningar som ökar klyftorna."
pressmeddelande från Socialdemokraterna, februari 2010

Bilden nedan har siffror från OECD, ur statistiska annex till senaste Employment Outlook (2009) på olika staters budgetunderskott för år 2009 som % av BNP. (xls här.)

Annex Table 27. General government financial balances. Surplus or deficit as a per cent of nominal GDP

Att döma av siffrorna här utmärker sig Sverige genom att ha minst budgetunderskott för år 2009 av de 16 länderna i denna jämförelsen.. Jag kan hålla med Östros om att regeringen spenderar pengar på fel saker, men att de spenderar för mycket i allmänhet?

Ingen vill väl ner till Greklands eller USA:s nivå på -12% budgetunderskott, men de svenska siffrorna ser inte ut som att någon statsfinansiell kollaps är på gång här. Enligt OECD:s beräkningar kommer bara Korea (som spås ha budgetöverskott) och Schweiz ha mindre budgetunderskott för åren 2010 och 2011, av 28 jämförda länder (se excel-arket länkat ovan).

---


jfr Johan Ehrenbergs kommentar till budgeten i höstas:
"Den här veckan har alliansen äntligen slutat skvätta omkring löften i medierna kring 'satsningar' och istället har budgeten presenterats.

Vid en första titt på den blir man pinsamt medveten om vilken blå mediavärld vi lever i.
Budgeten presenteras ju som en 'satsning'och Anders Borgs tal om att 'det finns utrymme' bygger på en falsk bild av det som hänt de senaste åren. I själva verket var 'utrymmet' mycket större för ett år sen, om regeringen då hade slagit till bromsarna och stoppat de stora skattesänkningarna för väl beställda skulle läget ha varit mycket ljusare idag.
Den enkla sanningen är ju att HELA UNDERSKOTTET de kommande åren beror på skattesänkningar. Statens brist på drygt 80 miljarder beror med andra ord på att de som har det bra i Sverige fått det lite bättre."
Ehrenberg, "Den blåblåa veckan", etc.se

---

jfr Danne Nordlings kommentar till budgetdebatten i höstas, "Vänstertrojkan vill ha balanserad budget?", 21 september 2009. Medan jag tyckte att Östros påminner om 1920-talets Treasury View, som Keynes sågade så våldsamt, spekulerar Nordling i om Östros i själva verket är ny-österrikare. Ingetdera är en komplimang för en SAP-märkt ekonomisk-politisk talesman..

---
jfr Kjell Rautio, "Ansvarsfull krispolitik? Lyssna på Obama!", Utredarna 10 november 2009

---

uppdatering 31 mars: folkpartisten och ekonomen Carl Hamilton försvarar regeringens politik - som Östros kritiserar - såsom varandes keynesiansk: "Vi har i god keynesiansk anda kunnat bekämpa arbetslöshet med bland annat skattesänkningar, det vill säga skattesänkningarna har pressat tillbaka arbetslösheten, vilket Östros förbigår med talande tystnad."
Hamilton, "Har Thomas Östros flyttat till Grekland?", SvD 31 mars

Inga kommentarer: