onsdag 17 februari 2010

Gör mer ojämlikhet att fler jobbar?

När man läser borgerliga ledarsidor kan man få intrycket av att ökade inkomstskillnader går hand i hand med jobbskapande (? översätts job creation så?). Om man kollar på fakta och jämför europeiska länder, och nu är detta dock endast lek med scatterplots, och synkront inte diakront, så ser det däremot inte så ut. (Men varför komplicera ledare med fakta?)

Jag har plockat ut gini som proxy för inkomstfördelning, och gjort scatterplots med gini på x-axeln och på y-axeln sysselsättningsgrad respektive arbetslöshetsnivå. Länderna är europeiska länder, åren framför allt 2000, 2004 och 2005, åren valda utifrån att Luxembourg Income Study inte har siffror för varje land varje år, utan t ex Belgien är representerat av år 2000, eftersom LIS mätte gini där då.

När man kollar på sysselsättning ser det ut - men detta är helt beroende på outliern Storbritannien som förenar hög ojämlikhet med hög sysselsättningsgrad - att det finns en v-formad kurva för förhållandet sysselsättning - gini. Att det inte finns något linjärt samband mellan mer ojämlikhet = mer sysselsättning i Europa, tycks i alla fall klart. (Med reservationen då för att detta är jämförelser mellan länder, inte t ex för Sverige över tid.)

När man kollar på arbetslöshet ser det nästan ut som att mer ojämlikhet ger mer arbetslöshet. (Dock är kausaliteten snarare tvärtom.)


I alla fall, större inkomstskillnader tycks inte vara något universalmedel för sysselsättning eller lägre arbetslöshet.

Källa för gini: Luxembourg Income Study
Källa för sysselsättningsgrad: Eurostat
Källa för arbetslöshet: Eurostat

För en mer seriös undersökning borde man också kolla på 90/10-ratios, 90/50-ratios, 50/10-ratios osv. En annan gång.

3 kommentarer:

Åsa sa...

Väldigt intressant. Varför kan inte dagstidningarnas ekonomijounalister eller politiska journalister göra liknande faktakoller? Sen får de sakkunniga på departementen förklara vad man har för underlag till retoriken.
Själv blev jag så trött på retoriken att skattesänkningar stimulerar tillväxt att jag hämtade ner data på OECD och plottade GDP mot skatteuttag av GDP. Inte fanns det någon korrelation, om man nu ska tänka sig att effekten borde komma 1-2 år efter skattesänkningen. I mitt urval på 10 europeiska länder så fanns det heller ingen korrelation mellan skattenivå och tillväxt. Får ta och lägga upp det på min blogg när jag får tid. Borde plotta inkomstskatt och jämföra det över tid i samma graf med sysselsättning också (med dubbla y-axlar). Skulle vara väldigt intressant att se hur stora effekterna varit i olika länder.

Jag tycker att det är dags att börja avkräva politiker belägg för deras påståenden. Det tror jag skulle gynna politiken något oerhört och förbättra trovärdigheten. Man ska inte komma undan med att göra om sina ideologiska teorier till verkliga samband!

Rommedahl sa...

Jag säger bara en sak, omitted variable bias.

Erik Bengtsson sa...

omitted variable bias: ja visst. Det var väl lite det som var min poäng med inlägget: borgerliga ledarsidor tenderar att prata om ökade inkomstskillnader som en "golden bullet" för att bli av med alla möjliga problem (arbetslöshet, "ofrihet" osv) och poängen med de här scatterplotsen var att visa just att en enda variabel - inkomstskillnaderna - kan inte förklara allt sånt. Rätt självklart på de flesta ställen utom ledarsidor.