torsdag 29 maj 2014

Arbetskompensationens sammansättning

Hur stor andel av kompensationen för ens arbete får man ut i direkt lön och hur mycket får man ut i indirekt lön (semesterersättning etc) eller sociala avgifter (pensionsavsättningar etc)? Conference Boards databas International Labor Comparisons (ILC), som de sedan 2013 tagit över från USA:s Bureau of Labor Statistics som av budgetskäl la ner programmet, erbjuder en möjlighet att kolla på detta, för industrin åtminstone. För 2010 redovisade BLS i vad jag antar var deras sista årsrapport från ILC, år 2012, denna bild:


Vi ser att betalningen har tre komponenter: direkt lön, direkt betalda förmåner, och så socialförsäkringar. Socialförsäkringarna utgör en stor del av den totala kompensationen i Sverige, Belgien, Brasilien, Frankrike, Mexiko, Italien m fl länder. I Nya Zeeland, Danmark m fl länder utgör däremot den direkta lönen över 90 procent av den totala kompensationen.

För att få fram data tillbaka till 1996 kan man använda dataserien "Hourly direct pay as a percent of total hourly compensation costs in manufacturing, 1996-2012". Jag har valt Sverige och fyra andra länder och serierna syns nedan.Å^terigen ser vi att i Danmark är den direkta lönen den absolut största delen av kompensationen, över 90 procent vilket är mycket högre än t ex i Sverige och Frankrike där den ligger runt 65-70 procent. Tyskland och USA ligger däremellan runt 75-80 procent.

Inga kommentarer: