fredag 9 mars 2012

Eva-Lena Janssons fråga om Medlingsinstitutet och lönebildningen

För första gången på länge ser jag något genuint intressant policymässigt på det område som jag själv är mest intresserad av, arbetsmarknaden. Det är riksdagskvinnan Eva-Lena Jansson (S), brevbärare från Örebro, som vill att effekterna av Medlingsinstitutets industrinorm på löneförhållandena mellan kvinnor och män ska utredas. LO-Tidningen rapporterar:
"– I LO-Tidningen är Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth tydlig med att det är industrinormen som gäller och inget annat. Frågan är om Medlingsinstitutet med sitt arbete motverkar jämställda löner. Det behövs en utredning som belyser vilken effekt myndighetens arbete haft på lönebildningen, säger Eva-Lena Jansson.

LO-Tidningen har tidigare skrivit om att Medlingsinstitutets uppdrag, eller åtminstone Claes Stråths tolkning av uppdraget, kolliderar med kravet på en jämställdhetspott, som är ett extra påslag till avtalsområden med låg genomsnittslön. /.../
Eva-Lena Jansson i riksdagen har läst regleringsbreven och kommit fram till att några delar plockats bort under de senaste åren. Det är bland annat ett mål om goda arbetsvillkor och möjligheter för utveckling i arbetet för både kvinnor och män. Hon påpekar dessutom att det inte finns någon skrivning om att utvärdera hur myndighetens egna arbete påverkar löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Eva-Lena Jansson har ställt en fråga till arbetsmarknadsministern och hon undrar om Hillevi Engström tänker göra något för att förtydliga Medlingsinstitutets uppdrag när det gäller jämställda löner."
Idén att den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska sätta "märket" för lönebildningen också för hemmamarknadssektorer är gammal och välbekant från FOS och allt vad de heter. Men som jag bloggade i februari 2010:
"Jag visste inte att idén om att den exporterande sektorn som löneledande t o m var lagstadgad. Men den reglerar bl a Medlingsinstitutets verksamhet. Ur MI:s årsrapport om år 2004, publicerad februari 2005:

'En av grundtankarna med en reformerad lönebildning är att den konkurrensutsatta
sektorn – i första hand exportindustrin – ska ha en lönenormerande roll. Vid tiden för ändringarna i MBL fanns också en bred samsyn bland arbetsmarknadens parter om att det är bra om förhandlingar inom internationellt konkurrensutsatta avtalsområden avslutas först om det förs i tiden parallella förhandlingar. I propositionen 1999/2000:32 ”Lönebildning för full sysselsättning” uttalade regeringen att möjligheterna till en väl fungerande lönebildning över hela arbetsmarknaden är störst om exportberoende verksamheter tecknar nya avtal före andra avtalsområden.'"
Utifrån detta tycker jag att det vore väldigt intressant om Janssons idé om en utredning genomfördes.

---
Göran Jacobsson, "S-riksdagskvinna vill att Medlingsinstitutet utreds", LO-Tidningen 5 mars
Janssons blogg 

UPPDATERING 4 juli 2012
Göran Jacobsson, "'Nöjda parter motsäger kritik mot Medlingsinstitutet'" (intervju med Claes Stråth), Arbetet 3 juli
"– Märket skaver mer och mer som rättesnöre för lönebildningen i olika branscher, säger Dag Klackenberg."
Göran Jacobsson, "Klackenberg vill befria stora handelsföretag från märket", Arbetet 4 juli

Inga kommentarer: